Nedev_Delyan_kratak_pregled_rehenia_VKS

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не...

Публичноправни проблеми на трудовото право – представяне

  Здравейте! Радвам се, че отделихте от времето си, за да споделите една от победите на съюза между интелектуалния труд и творческото удоволствие в екипа на...

Ще сбъдне ли ХХІ век мечтата на лорд Беверидж – да няма бедност и...

(статията е написана в рамките на изследване, финансирано от Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „П. Хилендарски“, като ФП 17 ЮФ 003.)   Социалното подпомагане, като философска...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на съществуването и законосъобразното упражняване на правото...

            (сигнал № 17 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (д-р Васил Петров, Филип Савов) С настоящия сигнал, депозиран на 6 ноември 2018 г.,...
Kalina_Filipova_Nedeistvitelnost_Trudov_Dogovor

Особености на недействителността на трудовия договор

                                               ...

Въпросът за срока по чл. 345, ал. 1 КТ в контекста на тълк. д....

І. Въведение Разпоредбата на чл. 345, ал. 1 КТ урежда субективното право на уволнения работник или служител да заеме предишната си работа, на...