Доказване на устен трудов договор и на правни последици, свързани с него

1. Житейските хипотези и разнопосочната практика на ВКС и ВАС Под устен трудов договор имам предвид честата хипотеза, при която един „работодател“ приема на работа...

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор...
Nedev_D_Pregled_February_2

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

Част втора: проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуалното право и правото на ЕС (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на съществуването и законосъобразното упражняване на правото...

            (сигнал № 17 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (д-р Васил Петров, Филип Савов) С настоящия сигнал, депозиран на 6 ноември 2018 г.,...

Ползват ли се съдиите, прокурорите и следователите от предварителната закрила при уволнение по чл....

  1. Становището на Върховния административен съд В производство по съдебно оспорване на дисциплинарно наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност (чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ),...
Kalina_Filipova_Nedeistvitelnost_Trudov_Dogovor

Особености на недействителността на трудовия договор

                                               ...
Nedev_Delyan_kratak_pregled_rehenia_VKS

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не...