Екология на тялото – когато екзоскелетите стават импланти

(статията е публикувана в Маринова, Е. (съст.) Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на българия. Сборник статии. С., 2015, с. 248-263)   “Екология” е дума от гръцки...
Нотариален акт под условие

Нотариален акт под условие?

Въпреки, че в българското законодателство липсва изрична клауза, която да изключва възможността за уговаряне на отлагателно условие като част от съдържанието на договор за...

Същност на заложното и ипотечното право

I. Залогът и ипотеката вещни права ли са?   1. В класическото римско право по своята същина залогът и ипотеката представляват две специални форми на договора...
Право на строеж във водата

“Строеж” във водата

С усъвършенстването на технологиите и с непрекъснатото увеличаване на живеещите на едно място хора, съвременната архитектура предлага все по-нестандартни разрешения на демографския проблем и...
Otnositelno-pravo-na-sobstvenost

Съществува ли “относително” право на собственост?

(статията е публикувана в сп. Търговско право, 2006, № 4, с. 87-112 и е съобразена с действащото към този момент законодателство)   Общоприето и безспорно е...
За физическите граници на вещните права

За физическите граници на вещните права

    (статията е публикувана в  сп. „Съвременно право”, 2007, кн. 4, с. 22-37) 1. Последните постижения на физиката и вещното право 1.1. Признаването на нови физически нива...
Право на собственост върху растение в чужд имот

Право на собственост върху растение в чужд недвижим имот?

Все по-често съвременната архитектура приобщава растенията в интериора и екстериора на сградите. Симбиозата между постройката и растенията в нея отговаря на екологичните и природозащитни...