Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност в периода 1951-2016г.

Мартин Пенчев, д-р Васил Петров Бел. на съставителите: Библиографията включва публикации, посветени на придобивната и погасителната давност. В библиографията са включени и някои публикации по...

Служещите вещи

  (статията е публикувана за пръв път в сп. “Правна мисъл”, 2007, № 1, с. 31-51)   Всяка вещ се създава и признава като обект на определени...
Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?

Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?

С приемането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за пръв път в българското законодателство беше уреден жилищният комплекс от затворен тип: „Особен режим...

Оборване на презумпцията за равен дял в съсобствеността (чл. 30, ал. 2 ЗС в...

  (публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2020, № 11, с. 5–19)   1. Значение на дела в съсобствеността При съсобствеността правото на...
Какво представлява междусъседското право?

Какво представлява „междусъседското“ право (neighbor law)?

Невидимата вещна тежест   Всеки недвижим имот се прехвърля с една особена „тежест“, която за съжаление не може да бъде открита в удостоверенията за тежести и...

Отново за „мораториума“ върху давността за придобиване на държавни и общински имоти

(сигнал № 12 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Автори: Стоян Ставру,  Делян Недев (статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2018, № 2, а преди...

Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост

Същност и правна уредба Правната уредба не е единна, тъй като се съдържа в множество нормативни актове – Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона...