Последно пълномощно за възрастни и социално слаби хора

Последно пълномощно за възрастни и социално слаби хора

Идеята за въвеждането на т. нар. последно пълномощно е част от мерките за противодействие срещу имотните измами. Тя е включена като предложение за развитие...
Otnositelno-pravo-na-sobstvenost

Съществува ли “относително” право на собственост?

(статията е публикувана в сп. Търговско право, 2006, № 4, с. 87-112 и е съобразена с действащото към този момент законодателство)   Общоприето и безспорно е...
Право на строеж за изграждане на съоражения

Право на строеж за изграждане на съоръжения

В градската, а и в извънградската среда, ставаме свидетели на все повече съоръжения (стълбове, поставки, панели, антени, та дори и изкуствени дървета), част от...

Към една невъзможна микрофизика на правото (на собственост)

(предговор към книгата на д-р Делян Недев „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“) „Всеки е чувал пляскане с две ръце. А...

Продължава ли владението върху сградата след нейното разрушаване?

  Предмет на настоящия коментар е Решение № 11 от 19.03.2010 г. по гр. д. № 234/2009 г., II г. о., ГК на ВКС, в...
Придобивни основания

За разделянето на придобивните способи на първични и производни

(статията е публикувана в преработен вид в сп. Собственост и право, 2012, № 3)   1. Уводни бележки   В доктрината и съдебната практика разделянето на способите на...
Казусът Мур или защо не приттежаваме тялото си?

Казусът “Мур” или защо не притежаваме тялото си?

За достойнството на човешкия ембрион Твърдението, че ние сме собственото си тяло, често се използва като основание да се откаже право на собственост в полза...