Otnositelno-pravo-na-sobstvenost

Съществува ли “относително” право на собственост?

(статията е публикувана в сп. Търговско право, 2006, № 4, с. 87-112 и е съобразена с действащото към този момент законодателство)   Общоприето и безспорно е...

Към една невъзможна микрофизика на правото (на собственост)

(предговор към книгата на д-р Делян Недев „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“) „Всеки е чувал пляскане с две ръце. А...
"Естествени" права за животните?

„Естествени“ права за животните?

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 15, с. 303-312)   Кой "уби" светът или за непредвидените последици...
Правни средства за придобиване на паркомясто

Правни средства за придобиване на “паркомясто”

Нотариалната практика поставя редица въпроси във връзка с вещноправния статут на паркоместата и възможността за тяхното притежаване и използване. Съществуват различни мнения относно това...

Моментът, към който се преценява добросъвестността при извършване на подобрения

  Автор: ИВАН ИВАНОВ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“   1. Въведение Понятието за добросъвестност на владелеца, макар и дефинирано легално в чл. 70 ЗС, поражда редица въпроси относно прилагането му...

Същински и несъщински (незаинтересовани) оригинерни способи, изискващи правно основание

(доклад, изнесен на  Научна конференция "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф.д-р....