По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика

(статията за пръв път е публикувана в сп. "Собственост и право", 2016, № 7, с. 5-15)   Съгласно чл. 70, ал. 1 ЗС добросъвестен владелец е...

Възможни ли са разпоредителни действия от името на етажната собственост?

(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2021, № 7, с. 5–21)   1. Управление Съгласно неговия първи член, Законът за управление на етажната собственост...

Един институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя)

АВТОР: Никола Христов Попов, студент   През трите летни ваканции, които имах като студент, направих няколко екскурзии по Варненска околия с цел да събирам разни обичаи, песни...