Форми на управление в етажната собственост след промените в ЗУЕС

Режими и форми на управление на етажната собственост – след промените в ЗУЕС (2011)

(ДВ, бр. 57 от 26.07.2011 г.)   Приложно поле на ЗУЕС Важни промени са приети в уредбата на формите на управление на етажната собственост....
Вещноправно действие на погребението

За вещноправния ефект на погребението при някои “нововъведения“

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 45, т. 2, с. 337-339)   Вещноправните следи от комерсиализацията на...

Гражданскоправната сделка в качеството си на правно основание по смисъла на чл. 70, ал....

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem   Увод Правните основания по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС представляват...
Изпълнение на решението на общото събрание на етажните собственици

Изпълнение на решението на общото събрание за изваждане на етажен собственик

  Лицето, за което се отнася решението за изваждане, е длъжно да напусне сградата в определения от решението срок (чл. 38, ал. 1 ЗУЕС). Ако...
Възможно ли е принудително изпълнение на обезщетението при принудително отчуждаване?

Възможно ли е принудително изпълнение срещу общината за събиране на обезщетение за отчуждаване?

Повод на настоящата публикация са две решения на Второ отделение на Административен съд, град София: решение № 1024/08.03.2011 г. на Административен съд-град София, второ...
Последно пълномощно за възрастни и социално слаби хора

Последно пълномощно за възрастни и социално слаби хора

Идеята за въвеждането на т. нар. последно пълномощно е част от мерките за противодействие срещу имотните измами. Тя е включена като предложение за развитие...
Органичната архитектура и вещното право

Органичната архитектура и вещното право

Съществуват тенденции в модерната архитектура, които отправят сериозни предизвикателства към „традиционните“ разрешения във вещно право и изискват гъвкавост при създаването на бъдещото...