Придобиване по давност на имоти, частна държавна и общинска собственост

  В ДВ, бр. 46 от 06.06.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., е обнародван Закон за допълнение на Закона за собствеността (обозначаван по...
Pavlevchev_Nikolay_locatio_conductio_transfere_res

Правни последици при придобиване на нает недвижим имот

(статията е публикувана за пръв път в сп."Собственост и право", кн.1/2015 г.)   Договорът за наем е широко разпространена сделка поради типичността на мотива за нейното...

За владението по предварителен договор и придобивната давност

(статията за пръв път е публикувана в сп. „Собственост и право“, 2021, № 5) 1. В Решение № 83 от 01.02.2021 г. по гр. д....

Същност на заложното и ипотечното право

I. Залогът и ипотеката вещни права ли са?   1. В класическото римско право по своята същина залогът и ипотеката представляват две специални форми на договора...
Казусът Мур или защо не приттежаваме тялото си?

Казусът “Мур” или защо не притежаваме тялото си?

За достойнството на човешкия ембрион Твърдението, че ние сме собственото си тяло, често се използва като основание да се откаже право на собственост в полза...