Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?

Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?

В статията си „Отрицателният установителен иск за защита на правото на собственост”, публикувана в сп. „Съвременно право”, кн. 2, 2008, стр. 26-39, съм представил...
Как се управляват съсобствени налични акции?

Как се управляват съсобствени налични акции?

Триединната природа на акцията   Относно акциите традиционно се посочва, че те могат да бъдат разглеждани в три различни аспекта: - като част от капитала (от гледна...
Pavlevchev_Nikolay_locatio_conductio_transfere_res

Правни последици при придобиване на нает недвижим имот

(статията е публикувана за пръв път в сп."Собственост и право", кн.1/2015 г.)   Договорът за наем е широко разпространена сделка поради типичността на мотива за нейното...
ВКС потвърди съществуването на "квазилични" сервитути

ВКС потвърди съществуването на квазилични сервитути

Сервитутните права са част от доскорошната "екзотика" на вещното право. Споменати единствено във връзка с владелческия иск по чл. 75 ЗС („сервитут“), те „заживяха“...
Как 10-годишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката?

Как 10-годишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката?

Вписването на ипотеката има действие в две насоки: - от една страна, вписването има конститутивно действие, тъй като ипотеката възниква с вписването й (чл....
Преценка за недействителност при отказ за вписване

Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване

(в контекста на въпроса за вписването на сделките с паркоместа и Определение № 255/20.06.2012 г. по гражданско дело № 175/2012 г, II-ро ГО на...
Наем на (женско) тяло

Тяло под наем

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 5, с....