Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?

Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?

В статията си „Отрицателният установителен иск за защита на правото на собственост”, публикувана в сп. „Съвременно право”, кн. 2, 2008, стр. 26-39, съм представил...
Придобивни основания

За разделянето на придобивните способи на първични и производни

(статията е публикувана в преработен вид в сп. Собственост и право, 2012, № 3)   1. Уводни бележки   В доктрината и съдебната практика разделянето на способите на...

Същински и несъщински (незаинтересовани) оригинерни способи, изискващи правно основание

(доклад, изнесен на  Научна конференция "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф.д-р....
Вещноправна стабилност на принудителното изпълнение

Вещноправна стабилност на принудителното изпълнение

При условията на икономическа криза въпросите на принудителното изпълнение са повече от актуални. Събирането на вземания винаги е било свързано с редица трудности и...
Plashtane0na-chujdi-danaci

Заплащане на чужди местни данъци и такси във връзка с недвижим имот

Правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване ВЪВЕДЕНИЕ   Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ с данък върху...
Как се управляват съсобствени налични акции?

Как се управляват съсобствени налични акции?

Триединната природа на акцията   Относно акциите традиционно се посочва, че те могат да бъдат разглеждани в три различни аспекта: - като част от капитала (от гледна...
Pavlevchev_Nikolay_locatio_conductio_transfere_res

Правни последици при придобиване на нает недвижим имот

(статията е публикувана за пръв път в сп."Собственост и право", кн.1/2015 г.)   Договорът за наем е широко разпространена сделка поради типичността на мотива за нейното...