Вписване на договор за жилищен комплекс

Къде се вписва договорът за управление на жилищен комплекс от затворен тип?

Жилищният комплекс от затворен тип е сравнително нова правна фигура с доста трудно „раждане“ и противоречиво „прохождане“ в практиката от приемането на новия Закон...

Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост

Същност и правна уредба Правната уредба не е единна, тъй като се съдържа в множество нормативни актове – Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона...
Етажната собственост

Етажната собственост – критика на чистия разум (интервю)

Интервю на Димитър Абрашев за БТА с д-р Стоян Ставру, експерт на ФРП, по въпроси на етажната собственост (София, 13 февруари...
Вещноправна стабилност на принудителното изпълнение

Вещноправна стабилност на принудителното изпълнение

При условията на икономическа криза въпросите на принудителното изпълнение са повече от актуални. Събирането на вземания винаги е било свързано с редица трудности и...

Служещите вещи

  (статията е публикувана за пръв път в сп. “Правна мисъл”, 2007, № 1, с. 31-51)   Всяка вещ се създава и признава като обект на определени...
Право на строеж за изграждане на съоражения

Право на строеж за изграждане на съоръжения

В градската, а и в извънградската среда, ставаме свидетели на все повече съоръжения (стълбове, поставки, панели, антени, та дори и изкуствени дървета), част от...

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2...

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС...