ВКС потвърди съществуването на "квазилични" сервитути

ВКС потвърди съществуването на квазилични сервитути

Сервитутните права са част от доскорошната "екзотика" на вещното право. Споменати единствено във връзка с владелческия иск по чл. 75 ЗС („сервитут“), те „заживяха“...
Как 10-годишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката?

Как 10-годишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката?

Вписването на ипотеката има действие в две насоки: - от една страна, вписването има конститутивно действие, тъй като ипотеката възниква с вписването й (чл....
Преценка за недействителност при отказ за вписване

Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване

(в контекста на въпроса за вписването на сделките с паркоместа и Определение № 255/20.06.2012 г. по гражданско дело № 175/2012 г, II-ро ГО на...
Наем на (женско) тяло

Тяло под наем

(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 5, с....
Ипотеката върху земята следва да преминава и върху новоспостроената сграда

Ипотеката върху земята следва да преминава и върху новоспостроената сграда

Вече няколко години въпросът относно "преминаването" на ипотеката върху земята и върху построената върху нея впоследствие сграда вълнува юристите в България. Въпросът по-конкретно е следният: "Ако...

Последици от прехвърляне на наетия имот

Същност и правна характеристика Предоставяне на ползването на наетия имот по смисъла на чл. 228 ЗЗД не води до прехвърляне на собствеността, а само дава...
Ползвателят като страна в производството по чл. 32, ал. 2 ЗС

Ползвателят като страна в производството по чл. 32, ал. 2 ЗС

Съгласно чл. 32 ЗС общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи...