ПОДКАСТ

(дата на записа: 22.04.2024 г., продължителност: 1:35:04)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

КЛИМАТ: делото срещу Швейцария“ (22.04.2024)

 

Серията „Вокс вириди“ е „зелената издънка“ в поредицата „Вокс нихили“ на Ratio подкаст и Предизвикай правото! Тя има за цел да произведе разговори по част от етическите и философските въпросите, свързани с екологията, енергетиката и климата, както и като цяло с бъдещето на отношенията „човека-природа“.

 

Любомир Бабуров, Иван Стойнов и Стоян Ставру обсъждат:

– Какво представлява Съдът в Страсбург?

– Защо е важно Решение на Съда в Страсбург от 09.04.2024 г. по делото на Асоциацията на възрастните жени за климата и други срещу Швейцария (жалба № 53600/20), с което се констатира, че Швейцария не е положила достатъчно активни мерки, за да ограничи промените в климата?

– Съществува ли „климатична неприкосновеност“?

– Каква е разликата между делата за околната среда и делата за климата?

– Какви са задълженията на държавите във връзка с промените в климата?

– Как може да се накаже една държава?

– Кои са възрастните дами от Швейцария и какво искат?

– Променя ли се отношението на правото към причинната връзка?

– Превърнаха ли се климатичните промени от научен спор (?) в юридически факт (!)?

– Защо България (за разлика например от Румъния) не участва със становище в делото срещу Швейцария?

– Как ни засяга решението на Съдът в Страсбург нас, българите като граждани на Европа?

– От какво се плашат държавите?

– Кой ще отговаря за изчезващите островни държави?

– Как се носи колективна отговорност?

– В какво се изразява умелия дизайн на заведеното от възрастните дами дело?

– Какво могат да направят оттук нататък националните съдилища по искове за обезщетения за вреди, причинени в резултат от неполагане на достатъчно грижи за ограничаване на негативните промени в климата?

 

Със свое Решение от 09.04.2024 г. по делото на Асоциацията на възрастните жени за климата и други срещу Швейцария (жалба № 53600/20) Европейският съд в Страсбург констатира, че Швейцария не е положила достатъчно активни мерки, за да ограничи промените в климата, което е нанесло вреди на живеещите в Швейцария възрастни хора, които са пострадали в резултат на горещите вълни, залели страната през средата на второто десетилетие на 21-и век. Делото има прецедентен характер и поставя началото на един нов юридически дебат относно това как отделните държави следва да отговарят за своето бездействие по въпроси, които се смятат за едни от най-важните за бъдещето на човечеството. От философски и политически разговорът за разпределението на вредите от неблагоприятните изменения в климата се превърна в юридически казус. Наред са юристите. Ако ви е любопитно да се запознаете с основните тези в това дълго над 200 страници решение, слушате този епизод.

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

– Решение на Съда в Страсбург от 09.04.2024 г. по делото на Асоциацията на възрастните жени за климата и други срещу Швейцария (жалба № 53600/20), Лексебра (линк) (линк) (линк);

KlimaSeniorinnen Schweiz, Climate action (линк);

KlimaSeniorinnen v. Switzerland – A New Era for Climate Change Protection or Proceeding with the Status Quo?, Helen Arling and Hani Taghavi, EJIL:Talk!, 06.04.2023 (линк).

 

Представяне на госта:

Доц. д-р Иван Стойнев е магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2005г.) и магистър по Право на Европейския съюз от Universit? Paris II – Pantheon Assas, Франция (2007г.). През 2011г. защитава с отличие и похвала на журито докторска степен по Право на Европейския съюз в Universit? Paris II – Pantheon Assas, Франция, с тема „Влияние на концентрациите върху изграждането и функционирането на вътрешния енергиен пазар“. Има публикувани редица статии в областта на конкурентното право и енергетиката, като през 2018 г. излиза от печат и първият том от монографичното му изследване, посветено на „Правния режим за защита на конкуренцията в ЕС“. В периода 2012-2015г. съвместно с проф.д.ю.н Атанас СЕМОВ реализира първия за факултета Модул „Жан Монет“ („Европейско ядрено право“), финансиран от Европейската комисия.

 

1. Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция.

2. Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

 

Член 8 Право на зачитане на личния и семейния живот от Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС), известна още и като Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ)

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.