Уважаеми колеги,

Известно е, че у нас юридическа професия няма. Съществуват множество юридически професии – на съдията, на прокурора, на следователя, на адвоката, на юрисконсулта, на нотариуса, на съдебния изпълнител, на преподавателя по право, на арбитъра, на медиатора, на експерта-юрист, съдебния помощник и пр. Познанието, което всяка една от тези професии акумулира, и предизвикателствата, които правото й поднася, често остават затворени в самата нея. Малко са форумите, в които представители на всички юридически професии могат да се съберат и да чуят един от друг за проблемите и предизвикателствата, пред които интересуващата ги област от правото ги е изправила. А поводи за срещи несъмнено има.

Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com и Съюзът на съдиите организират първата по вида и по реда си такава съвместна годишна конференция на юристи от всички области на правото.

Конференцията тази година има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на принудителното изпълнение на задължения по ГПК и свързаните с него области. Поводът за тазгодишната конференция е Тълкувателно решение от 26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС.

Елате да се чуем и видим! Да го направим заедно!

За повече информация: линк (https://www.challengingthelaw.com/iniciativi/predizvikai-pravoto-2015/)

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.