Инициативи

Професионален сайт “Предизвикай правото!” подкрепя и участва в организирането на следните актуални (текущи) инициативи и мероприятия:

 

1. Годишни национални конференции по биоетика и биоправо (2013-2016), организирани от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален правен сайт “Предизвикай правото!”.

2. Поредица от книги “Предизвикай правото!“ (2015-2016), организирани от Професионален правен сайт “Предизвикай правото!”  и Издателство “Сиела”.

3. Годишни национални конференции “Предизвикай правото!“ (2015-2016), организирани от Професионален правен сайт “Предизвикай правото!” и Съюза на съдиите в България.

4. Vox Nihili (2017), организирани от Професионален правен сайт “Предизвикай правото!”  и Рацио.

 

Професионален сайт “Предизвикай правото!” подкрепя инициативите, които биха могла да подобрят правната култура и нивото на професионални правни знания в България.

Ако имате идея в тази насока и търсите съмишленици – може да се свържете с нас!