Архив (събития)

 

Професионален сайт "Предизвикай правото!" e било организатор или партньор на следните (приключили или временно преустановени) инициативи:

 

1. Двугодишен цикъл радиопредавания "Правото в нови територии" (2014-2016) – общо 23 предавания, излъчени по програма Хоризонт на Българското национално радио. Аудиозаписите са в линка към събитието.

 

2. Двугодишен цикъл дискусии "Биоетика и биоправо" (2012-2014) – общо 18 дебата, осъществени в Център за култура и дебат "Червената къща". Видеозаписите са в линка към събитието.

 

3. Национални годишни конкурси за студентски разработки (2012-2014)

 

4. Представяне на художествени  книги по биоетика и биоправо.

 

5. Разговори.