Дебат 10 “Безсъзнателното тяло”

 

Дата: 6 Ноември 2013 г. (сряда) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата: първа и втора част.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

С развитието на медицината лекарите все по-често и все по-дълго успяват да задържат биологичния живот на тялото в случаи, при които се поставя въпросът дали все още съществува личността. Медицината може да поддържа, в някои случаи в продължение на десетки години, живота на пациенти, намиращи се в трайно вегетативно състояние. Сериозните мозъчни увреждания и изключително ниски шансове за възстановяване поставят въпроса за обема на грижите, които обществото ни дължи на лицата, намиращи се в такова състояние. Някой смятат, че подобни "пациенти" са по-скоро "тела-растения". Други са убедени, че хората трябва да бъдат оставени да умрат (душата им да получи "спокойствието на смъртта"). Трети са твърдо решени да устояват живота на всеки пациент до самия край, полагайки всички възможни усилия, за да запазят дори минималния шанс за "чудотворно" възстановяване. Готови ли сте да заемете страна?

За да ви улесним при търсенето на тези тежки отговори, ето и част от по-конкретните въпроси:

Какво представлява и къде са границите на т. нар. "зеленчукова" медицина? Каква е разликата между животоспасяващото и животоподдържащото лечение? Какви са възможностите на интензивната медицина и как те се съотнасят с очакванията към нея? Къде медицината трябва да се бори и къде трябва да спре? Кой взема решенията във връзка с лечението на пациент в безсъзнание? До кога продължават мерките за интензивно лечение? Колко време трябва да се поддържа живота на пациент, който се намира в трайно вегетативно състояние? Имат ли значение при отговора на поставените по-горе въпроси икономическата преценка и необходимостта от целесъобразно разпределяне на ресурсите в медицината?

 

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на:

д-р Георги Георгиев – Началник "Отделение по обща реанимация с шокова зала" в Клиниката по интензивно лечение към УМБАЛСМ "Пирогов", научен сътрудник и главен асистент към клиниката, специалист по Анестезиология и Интензивно лечение, автор на редица статии в областите: апаратна вентилация, дихателна механика, остър респираторен дистрес синдром, хемодинамичен мониторинг и поддръжка, нозокомиални инфекции.

 

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.