Дебат 11 “Лудото тяло”

 

Дата: 27 Ноември 2013 г. (сряда) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата: първа част и втора част. Целият дебат.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

Отношението към лудостта е претърпяло множество метаморфози в историята на човечеството: от неразбиращо съзерцаване, постепенно превръщащо се в осъждане, сегрегация и медикализация на лудостта, до приемане, аплодиране и дори апология на лудостта:  "Лудите, лудите – те да са живи!" (Новата молитва на Марка от Под игото на Иван Вазов). За разлика от "класическите" медицински заболявания, които са физиологично измерими състояния, границите на лудостта са значително по-неясни и позволяват различни медицински, социални и юридически интерпретации. Динамиката на тези граници в либералните общества може да бъде наблюдавана в две посоки. От една страна, все повече до вчера "диагнози", нуждаещи се от лечение, се възприемат като социално търпими (приемливи, а в някои случаи и "ухажвани") "чудатости", които са част от уникалността на личността. От друга страна, налице е и обратната тенденция: все повече "неразположения на духа" (нежелани психически състояния като тревожност, гняв, страх и пр., независимо от тяхната интензивност) се третират като "състояния, нуждаещи се от нов вид лечение", известен под различни имена, но най-често обозначаван като психотерапия.

Провокирани от тези процеси, в терсене на тяхната логика, решихме да попитаме:

Какво представлява лудостта? Как я разпознава правото и какви са правните последици на лудостта? Какви са "правата на лудите" и кой се грижи за тяхното съблюдаване? Имаме ли "право да бъдем луди"? Лудост и дееспособност? Какви са границите, до които можем да ограничим правата на едно лице с психично разтройство? Какво е значението на лудостта в наказателното право? Коя е адекватната обществена и юридическа реакция на лудостта?

 

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на:

Антоанета Колева – директор на издателска къща КХ – Критика и хуманизъм, преводач на огромна част от творчеството на френския мислител Мишел Фуко, включително на неговите книги: История на лудостта в класическата епоха. Плевен, ЕА, 1996, сс. 722; История на сексуалността. Том 1-3. Плевен, ЕА, 1993-1994, сс. 1395; Душевна болест и психология. С., 2006, както и на книгата Фуко/Дерика: Лудостта (антология на дебата). С., 1997. Преводач е и на двата тома (2004, 2013) на книгата "Капитализъм и шизофрения" на Дельоз и Гатари.

Мариета Димитрова, адвокат и правен консултант на Български център за нестопанско право, участник в проекта за реформа на института на настойничеството и попечителството и въвеждане на различни модели на подкрепящо вземане на решения от лица с интелектуални затруднения и психични проблеми.

 

Модератор: Цветелина Йосифова

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързано съдебно решение (прецедент) – Решение от 4 ноември 2013 г. по брачно дело № 16532 по описа на СГС за 2012 г.: тук.

Свързано интервю: тук.