Дебат 12 “Мъртвото тяло”

 

Дата: 11 Декември 2013 г. (сряда) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата: част първа и част втора.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

Мъртвото човешко тяло винаги е било обект на особено страхопочитание, религиозно поклонение и културно осмисляне. Различните форми на отношение към мъртвото човешко тяло са дефинирали отделните култури в историческото развитие на човечеството, като са демонстрирали едни от най-важните религиозни убеждения на практикуващите ги хора. "Отношението между мъртвите и живите" се характеризира с взаимни очаквания, изненадващи обрати, тайни практики, възможни злоупотреби… Днес, освободеното от религиозните забрани общество предлага напълно нов, праграматичен подход към мъртвото човешко тяло – подход, при който човешкият труп става "достъпен" не само за специалистите, но и за всички участници в пазарните отношения. Претенциите към мъртвото тяло, и особено към тези части от него, които могат да бъдат използвани за всевъзможни цели (например: трансплантация, изкуство, наука, включително популярна), поставят множество въпроси, на които съвременните общества трябва да потърсят адекватните отговори.

Ето част от тях:

Дължим ли определено отношение към телата на починалите лица или те са просто биологичен материал, ресурс, оставен "от мъртвите за живите"? Кой притежава власт (собственост) върху мъртвите човешки тела? Допустима ли е "свободата на погребения", съгласно която всеки може да определи сам, приживе, начина, по който да бъде третирано тялото му след неговата смърт (крионизация, пластинация, резомация, лунни и рифови погребения)? Може ли да открием в отношението към телата на починалите лица специфично послание, кодиращо културата на съответното общество? Или става въпрос за продължаващо "по инерция" суеверие, предавано от поколение на поколение? Противопоставени ли са ценностите срещу прагматизма? Глупава заблуда или въпрос на общностна идентичност? Ще ни помогне ли при отговора на така поставените въпроси историческият обзор на отношението на различните човешки цивилизации към мъртвото човешко тяло?

 

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на:

доц. д-р Теодор Леков – египтолог, ръководител департамент "Средиземноморски и изтночни изследвания" в Нов български университет, преподавател по  египетски език, увод в египтологията, увод в йератиката, религия и митология на Древен египет, религии на Близкия Изток, египетска палеография. Преводач на най-съвременния превод от оригинал на египетската "Книга на мъртвите" (2013). Автор на множество книги, сред които: "Скритото знание. Свещенните книги на Древен Египет" (2004); "Амдуат. Записи от скритата зала" (2006); "Религията на Древен Египет" (2007). Ръководител на първата българска мисия за археологични разкопки в Египет (Проект "Археологични разкопки в Египет" на НБУ, стартирал от 2012).

 

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.