Дебат 16 “Имунизираното тяло”

 

Дата: 14 Май 2014 г. (сряда) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата: тук и тук.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

Тялото крие биологични опасности – опасности, които застрашават общността и предизвикват нейното усилие за превенция. Заразните болести са били причина за сериозни социални сътресения. Чрез заразата невидимото тяло се е появявало като пречка за общността, изискваща разделяне, изолиране и дори премахване. За да запази себе си, общността се нуждае от изграждането на система от предпазни мерки. Една от тях е имунизацията. Друга – миграционната политика. Трета – битката за запазване на националните ценности и идентичности. Изграждането на имунитет срещу "чуждите елементи" е основна предпоставка за поддържане на хомогенността и целостта. Имунизацията може да бъде разгледана и в един по-широк смисъл, който засяга не само тялото, но и идеологията на общността. Така започват и въпросите…

Ето част от тях:

Имат ли място в съвременното либерално общество принудителните имунизации? Кой решава за здравето на децата – техните родители или държавните институции? В чия тежест настъпват "страничните ефекти" на задължителните имунизации? В кой момент превенцията се превръща в принуда, а отбраната – в атака?Предпазна мярка или инструмент за конструиране на здраве е ваксината? Как се отнасяме към чуждите тела – биологични и социални? Трябва ли да се "имунизираме" от чуждите тела – микроби, вируси, хора (бежанзи), идеи, ценности?  До къде може да стигне общността, отнемайки "парчета свобода" от отделните лица? 

 

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на:

доц. д-р Светлана Събева – доцент по История на социологията в катедра "Социология и науки за човека", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", автор на книгата. Автор на монографията "Пречупената социалност. Преосмисляне на разбиращата социология" (2010) и на учебника "Увод в социологията та публичността. Да мислим с Хана Арент" (2002).

Евгени Григоров – магистър-фармацевт (СУ) и магистър по Здравна политика и здравен мениджмънт (НБУ), специализирал "Кинична фармация", "Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика" и "Икономика на здравеопазването". Автор на над 50 научни публикации и съавтор в 3 учебника.

 

Научните му интереси са в областта на фармакоикономиката и фармакоепидемиологията на лекарствените продукти и медицинските изделия.

Модератор: Цветелина Йосифова

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.