Дебат 2 “Евтаназия и решения в края на живота”

Дата: 5 Декември 2012 г. (сряда) от 19.00 часа.

Плейлист на дебата може да бъде разгледано тук.

 

Представяне:

 

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

 

Смъртта е вечна тема на всички хуманитарни науки (а и не само на тях). Въпреки непрекъснатата борба за нейното отлагане и дори преодоляване, смъртта остава факт, с който всеки човек е заставен да се справи. Понякога обаче смъртта е желана и търсена, възприема се като единственият достоен изход от влошилия къчеството си живот. В тези случаи правото трябва да отговори на няколко важни въпроса:

Съществува ли юридическо задължение за живот или животът е право, от което всеки може да се откаже? И ако е вярно второто твърдение, то съществуват ли задължения за държавата при упражняването на правото на човека да се откаже от своя живот? До къде може да стигне съучастието в чужда смърт и кога помощта се превръща в убийство? Какви са алтернатимите на ускорената смърт в края на живота?

 

Основен лектор:  д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ)

С участието на д-р Валентина Кънева (ръководител на магистърска програма “Интегративна биоетика” във Философския факултет на Софийския университет). 

 

Модератор: Стефан Кръстев

На български език.

Място на провеждане: Червена зала в Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

 

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.

 

 

  За допълнителна информация и литература може да разгледате монографията:

  

                 Вещноправно действие на смъртта. С.: Сиби, 2008, 328 с.