Дебат 3 “Граници на желанието да имаме дете”

Дата: 6 Февруари 2013 г. (сряда) от 18.30 часа.

Представяне:

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

Едно от най-силните желания на човека е желанието да има свое дете – дете, което да обича и да отглежда, отдавайки му своята любов, знания и време. Когато обаче това желание срещне “съпротивата на природата”, възникват поредица от въпроси без лесен и еднозначен отговор. Трябва ли да разглеждаме зачеването и раждането на дете единствено като дар от Бога или то е нещо, за което всеки родител може и трябва да се бори на всяка цена? До къде следва да стигнат медицината и правото при подпомагането на родителите в борбата им за собствено дете? Може ли някогашната молитва за майчинство, отправяна към Бога, да бъде формулирана днес като изискване за репродукция, насочено към държавата? Къде са границите, след преминаването на които ревностното настояване за родителство се превръща в комерсиално обслужвано потребление?

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на д-р Ася Асенова (доктор по философия, главен асистент във Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски” и преподавател по Репродуктивна етика в магистърска програма “Интегративна биоетика” в Софийския университет).

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червена зала в Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.