Дебат 7 “Изчезващото тяло”

Дата: 19 Юни 2013 г. (сряда) от 19.00 часа.

Видеозапис на дебата: част първа и част втора.

Представяне:

Дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!”, организирана от Център за култура и дебат „Червената къща“ (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру (https://www.challengingthelaw.com/).

С развитието на комуникационните технологии все по-горяма част от обществения, а и от личния, живот на хората се виртуализира, колонизирайки информационни територии, които предлагат нови форми на взаимодействия и общуване. В дигиталния свят на електронните импулси телесността губи своята биологичност и се превръща в своеобразна проекция (екстензия) на физическото ни тяло. Фунията на дигиталната комуникация засмуква все по-голяма част от личността, осигурявайки й като че ли ефективно бягство от материалността и телесността.

И точно тук започват въпросите:

Може ли виртуализацията да ни спаси от захвата на биологичността? Пълноценен ли е виртуалният живот във виртуалните светове? Защо е необходимо човешкото тяло – в комуникацията, в политиката, в правото? Какво можем да правим в интернет без тялото си? Възможно ли е информационно безсмъртие и какво представлява дигиталната евтаназия? Възможна ли е интимността в интернет и какво представлява еротиката? Ще настъпи ли краят на репродукцията, когато биологичното възпроизводство се замени с цифровото копиране? Дали предстои краят на биологичната репродукция или става въпрос за едно ново начало на възродената човешка сетивност?

Основен лектор: д-р Стоян Ставру (доктор по гражданско и семейно право и преподавател по Биоправо и Медицинско право в Софийския университет и в НБУ).

С участието на:

проф. дфн Ивайло Дичев – професор по културна антропология в Софийския университет, редактор на он лайн изданието за културни изследвания Семинар БГ, автор на редица монографии, след които и “Еротика на авторството” (1991) и “Граждани отвъд местата? Нови мобилности, нови граници, нови форми на обитаване” (2009), водещ на докторантския курс “Културно и социално конструиране на пространството. Тялото, властта, градът” в Софийския университет, и на

Модератор: Ирина Недева

На български език.

Място на провеждане: Червената къща, гр. София, ул. Любен Каравелов 15.

Вход: 2/1 лв.

Допълнителни материали:

Свързана статия: тук.

Свързано интервю: тук.