Извикай: Правото!

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Правото регулира света ни.  Следователно то е модел на нашия (по-добър) свят.

Философите, чиято работа е непрестанно да откриват света, често го правят, като мислят върху едно-единствено парченце от него. Всяка частичка свят носи информация не само за себе си, а и за мястото си в цялото, за останалите частички, с които се свързва.

Юристите, чиято работа е непрестанно да откриват правото, могат да постъпват по същия начин.

В „Извикай: правото!“ ще се занимаваме с парчетата право. Те обаче не са разни скучни членове и алинеи (както нотите върху петолинието не са самата музика). Парчетата право са модели на същите тези късчета от света, които вълнуват философите. Затова правим следното. Взимаме същия философски изходен материал: парчето свят, и извикваме в него правото. Опитваме се да видим модела, който стои зад тази малка частичка.

Разговаряме по въпроси като: близнаците в правото, триажа, имената и какво ли още не. Говорим си в платформата Zoom, стриймваме във Facebook и качваме разговорите в YouTube. Отделните епизоди може да видите на линковете на техните имена по-долу, както и в playlist с наименованиe „Извикай: Правото!“ в YouTube канала на Предизвикай правото!

ЕПИЗОДИ:

1. Извикай: БЛИЗНАЦИТЕ! (3 декември 2020)

Тема: „Близнаците и правото“

Участници: Стоян Ставру и Делян Недев

Резюме: Този епизод на поредицата „Извикай: Правото!“ е посветен на близнаците и въпросите, които те поставят в правото. Разгледани са не само близнаците сред хората, но и сред къщите и дори сред нормативните актове. Колко са ражданията при раждането на близнаци? Могат ли близнаците да се заместват при изпълнението на задължения, уговорени с оглед личността? Имат ли споделени права върху образите си еднояйчните близнаци? Какво представлява принципът за сингуларната въплътеност при т.нар. сраснали близнаци? Защо къщите-близнаци не са етажна собственост? И още…

2. Извикай: ТРИАЖА! (22  декември 2020)

Тема: „Медицинският триаж“

Участници: Стилиян Йотов, Стоян Ставру и Делян Недев

Резюме: Разговорът е за т.нар. „медицински триаж“: разпределяне (подбор, сортиране) на пациентите в групи по предварително зададени правила с оглед оптималното използване на ограничените медицински ресурси. Въпросът е особено актуален в ситуацията на COVID-19, когато ограничен брой легла трябва да бъдат разпределени между много повече на брой нуждаещи се, както и когато ограничен брой ваксини трябва да бъдат осигурени само за част от населението. Ще се опитаме да поговорим по тези теми от етична и от юридическа гледна точка.

3. Извикай: ИМЕТО! (9 януари 2021)

Тема: „Името в правото“

Участници: Стоян Ставру и Делян Недев

Резюме: Този епизод е посветен на името и въпросите, които то поставя в правото. Разгледано е основно името на физическите лица (човешките същества), но са направени известни паралели с наименованията (фирмите) на юридическите лица. Защо е важно името в правото? Какъв е смисълът на името: да ни индивидуализира „отвън“ или да се самоопределяме с него „отвътре“? Право или задължение е името? Кой определя имената ни? При какви обстоятелства можем да искаме промяна на името си? И още…

Playlist „Извикай: Правото!“: