Студентски конкурси

„Каквато служба и да заема човек, бил той военен, писател, учител, философ, държавник или свещеник, тури ли в живота си любовта като основа, неговата служба е благословена. Ако в някоя служба няма любов, тя е отклонение от правия път на живота.

ИМАШ ЛИ ЛЮБОВТА В СЕБЕ СИ, И ЛУК ДА ПЪРЖИШ, ВСЕ ЩЕ НАУЧИШ НЕЩО;

НЯМАШ ЛИ ЛЮБОВ В СЕБЕ СИ, И В НАЙ-ГОЛЕМИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДА СИ, ЩЕ ЗАГУБИШ И ТОВА, КОЕТО ЗНАЕШ“

Петър Дънов

Здравейте, приятели,

Това е страницата в „Предизвикай правото!“, която е посветена на конкурсите за най-добри статии в областта на правото.

Конкурсите са добър повод всеки да покаже възможностите си и да открие нещо ново за себе си.

Една от целите на „Предизвикай правото!“ е да развива авторството сред юристите в България, като утвърждава и помага на най-добрите автори. В тази връзка екипът на „Предизвикай правото!“ ще съдейства за популяризирането и разпространяването на статиите, спечелили конкурси, обявени от наши приятели.

Създаването на една статия е истинско предизвикателство. Освен добрата теоретична подготовка и познаване на съдебната практика, доброто авторство е и умение, което предполага ясно осъзнаване на приноса на останалите автори и което изисква проява на висока професионална и човешка етика при отчитането на различните мнения.

Богатството на правото се състои в широчината на идейния хоризонт на практикуващите го юристи и във възможността на всеки един от тях да открие своя зрителен ъгъл в призмата на поставения правен въпрос. Макар и понякога това да води до объркване и „затруднения в ориентацията“, многоцветният спектър от идеи не само обогатява правната доктрина, но и предоставя различни варианти за конкретни разрешения на конкретни казуси в съдебната практика.

Всеизвестни са максимите, според които „Истината се ражда в спора“, а когато „Всички мислят еднакво, значи никой не мисли достатъчно“.

Нека мислим различно, но нека и да не забравяме, че това е нашето мислене!

А истината …

Истината не е лично достижение, а въпрос на съучастие 🙂

Конкурсите до този момент:

4. Национален конкурс за студенти (2019)

3. Национален конкурс за студенти (2014)

2. Национален конкурс за студенти (2013)

1. Национален конкурс за студенти (2012)