Национален конкурс за студенти 2012

Тъй като екипът на ChallengingTheLaw е убеден, че развитието на науката е съобщуване между авторите, ние заставаме зад инициативите, даващи възможност за проява на юридическата аргументация и мислене.

С удоволствие бих искал да Ви представя резултатите от организирания от Национално състезание по гражданско и търговско право 2012

Националния конкурс за студентски научни съчинения в памет на професор Живко Сталев – 2012 г.

Оценяващата комисия включва едни от най-добрите специалисти и преподаватели по гражданско и търговско право:

доц. д-р Кристиан Таков – преподавател в Софийския университет;

доц. д-р Таня Йосифова – преподавател в УНСС;

гл. ас. д-р Камелия Цолова – преподавател в Софийския университет;

гл. ас. Александър Кацарски – преподавател в Софийския университет;

гл. ас. Ангел Шопов – преподавател в Пловдивския университет.

 

Ето и класирането:

1.Завладяването като придобивен способ по българското право

автор: Светослав Дианов Желев, студент по право, 3 – ти курс, СУ

2.Селективност – отличителната черта на касационното обжалване по новия граждански процесуален кодекс

автор: Камелия Георгиева Дишлянова, студент по право, 5-ти курс, ПУ

3.Погасяват ли се по давност потестативните права?

автор: Ивайло Димитров, студент по право, 4 – ти курс УНСС

4.За санкционната функция на неустойката и някои проблеми свързани с приложението на института

автор: Борислава Първанова, студент по право, 4-ти курс, СУ

5.Правни проблеми на залога на бъдеща реколта като вид особен залог

автор: Мария Илчева Илиева, студент по право, 4 – ти курс ВТУ

6.Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед за незабавно изпълнение“.

автор: Анастас Пунев, студент по право, 5-ти курс, СУ

7.Неоснователното обогатяване по чл. 55 ЗЗД и проблемът за нравствения дълг

автори: Борислава Първанова и Васил Александров, студенти по право, 4-ти курс, СУ

8.Искове между съсобственици

автор: Траян Ставрев Таргов, студент по право, 4-ти курс, СУ

9.Продажба на предприятието на банка в несъстоятелност

автор: Любомир Мирославов Антонов, студент по право, 4 -ти курс, СУ

10.Работникът в ЕС – „по-слабата страна" в международното частно право

автор: Петя Дончева, студент по право, 5-ти курс, СУ

11.Правна същност на мотивите на съдебното решение

автор: Юлияна Георгиева Иванова, студент по право, 5-ти курс, ЮЗУ

 

В сайта са публикувани статиите на авторите, които са изразили съгласието си за това.