Национален конкурс за студенти 2014

Имаме удоволствието да обявим статиите, класирани до финал в Националния конкурс за студенти 2014 г., организиран от Кръжока по Гражданско и семейно право към СУ "Св. Климент Охридски", Студентско сдружение "Гражданско и търговско право" и Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com. В състезанието взеха участие 20 съчинения от 5 юридически факултета в страната.

Авторите ще имат възможността да изложат публично своите идеи и да ги подложат на дискусия на организираната конференция на 20-ти септември 2014 г. в Огледалната зала, Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски".

 

1. място

Цветелина Байрактарова, студент ІV курс СУ

"Управление и представителство на капиталово търговско дружество"

и

Светослав Желев, студент V курс СУ

"Действия на обикновено управление на вещи СИО"

 

2. място

Недялка Вълчева, студент V курс СУ

Публична“ ли е продажбата на недвижим имот, като отделен актив от търговско предприятие, извършена по реда на чл. 37 и сл. от ЗОЗ"

 

3. място

Ивайло Василев, студент V курс ПУ

"Законната раздяла и в България?"

 

4. място

Иван Иванов, студент V курс ВСУ

"Моментът, към който се преценява добросъвестността при извършване на подобрения"

 

5. място

Деян Драгиев, студент V курс СУ

"Материалноправни и процесуални въпроси на неоснователното обогатяване в българското международно частно право"

 

6. място

Камо Багдасарян, студент V курс ВСУ

"Скрита непарична вноска"

 

7. място

Ивайло Кънев, студент V курс УНСС

"Субективното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД"

 

8. място

Николай Павлевчев, студент ІV курс СУ

"Договор за издръжка и гледане за минало време. Съчетания"

 

9. място

Диана Асеникова, студент ІІІ курс СУ

"Особености на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане"

 

10. място

Петър Караджов и Яна Бурнева, студенти V курс СУ

"Влияние на промените в чл. 608 от ТЗ върху предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност"

 

 

Комисия:

 

доц. д-р Кристиан Таков – преподавател в СУ и ВТУ

доц. д-р Таня Йосифова – преподавател в УНСС

доц.д-р Александър Иванов- преподавател ЮЗУ

гл. ас.д-р Виктор Токушев – преподавател в СУ

гл. ас.д-р Ангел Шопов – преподавател в ПУ

д-р Стоян Ставру – преподавател в СУ

Иван Георгиев – съдия в СРС

Ясен Николов – преподавател в СУ