Десета национална конференция по биоетика и биоправо (2022)

Десета национална конференция по Биоетика и Биоправо 2022

Фондация за развитие на правосъдието и

Професионален сайт “Предизвикай правото!”

съвместно със

секция “Етически изследвания” към Института по философия и социология при Българската академия на науките и магистърска програма “Интегративна биоетика” във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Ви канят за участие в

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

“ЖИВОТ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ”

15 декември 2022 г.

гр. София

програма

Конференцията ще се проведе в

Нова конферентна зала (Огледалната зала), ІІ етаж, северно крило,

Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”.

Представяне на конференцията:

Конференцията се провежда за десета поредна и юбилейна година в рамките на съвместен проект на Електронно издание ,,Предизвикай правото!“ и Фондацията за развитие на правосъдието ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики“, който се изпълнява от 2013 г. под ръководството на доц. д.н. Стоян Ставру. Изпълнението на проекта допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране повишава информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност.

Конференцията има за цел да насърчи развиването на основани на знание биоправни и биоетични решения на актуални интердисциплинарни проблеми, като подложи на професионална публична дискусия набрани на конкурсен принцип проучвания на практици и изследователи от различни области на хуманитарното знание. Както и предходните девет конференции, Десетата национална годишна конференция търси да разшири аудиторията, ангажирана с проблемите на биоправото и биоетиката, сред различни професионални общности.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите на биоетиката и биоправото и търсят техните възможни решения в български контекст. 

Конкретни примерно и неизчерпателно посочени насоки на Десетата национална годишна конференция по биоетика и биоправо „Живот и/или технологии“ са:

– биоетични и биоправни аспекти на технологичния напредък и неговите въздействия върху биологичния и човешкия живот;

– значението на технологиите за “изправянето” и поддържането на живота в медицината и биомедицината;

– технологиите в борба срещу патогени (вируси) и нежелани природни процеси (бедствия);

– подобрения на биологичния живот, внедряването на инпланти и мозъчно-машинни интерфейси за усилване на човека и неговата природа;

– обещания и граници на генното инженерство;

– преосмисляне на концепцията за тяло чрез технологични процеси на хибридизация и виртуализация;

– управление на технологиите и ролята на философията при преосмислянето на ценностите при потреблението;

– биохакинг и синтетична биология;

– технологичните обещания за справяне с екологичните проблеми;

– технологии и бъдеще.

Ще се приемат доклади и по други въпроси (Varia) на биоетиката и биоправото, относими към общата тема на конференцията.

Заповядайте  в една утвърдена професионална общност, ангажирана с проблемите и ценностите на биоетиката и биоправото.

 

ВАЖНО ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ!

Документи за участие в конференцията като автор:

Обява на конференцията – тук  (pdf)

Покана за конференцията – тук (pdf)

Заявление за участие – тук (doc)

Важни срокове:

5 декември 2022 г.: подаване на Заявление за участие по образец

(вж. документите по-горе);

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com