Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо (2023)

Единадесета национална конференция по Биоетика и Биоправо 2023

Фондация за развитие на правосъдието и

Професионален сайт “Предизвикай правото!”

съвместно със

секция “Етически изследвания” към Института по философия и социология при Българската академия на науките и магистърска програма “Интегративна биоетика” във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Ви канят за участие в

ЕДИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

“ЧОВЕК И ПРИРОДА”

11-12 декември 2023 г.

гр. София

програма

Конференцията ще се проведе в

Нова конферентна зала (Огледалната зала), ІІ етаж, северно крило,

Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Представяне на конференцията:

Конференцията се провежда за единадесета поредна година в рамките на съвместен проект на Електронно издание ,,Предизвикай правото!“ и Фондацията за развитие на правосъдието ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики“, който се изпълнява от 2013 г. под ръководството на проф. д.н. Стоян Ставру. Изпълнението на проекта допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране повишава информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност.

Конференцията има за цел да насърчи развиването на основани на знание биоправни и биоетични решения на актуални интердисциплинарни проблеми, като подложи на професионална публична дискусия набрани на конкурсен принцип проучвания на практици и изследователи от различни области на хуманитарното знание. Както и предходните девет конференции, Единадесета национална годишна конференция търси да разшири аудиторията, ангажирана с проблемите на биоправото и биоетиката, сред различни професионални общности.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите на биоетиката и биоправото и търсят техните възможни решения в български контекст. 

Конкретни примерно и неизчерпателно посочени насоки на Единадесета национална годишна конференция по биоетика и биоправо „Човек и природа“ са:

– биоетични и биоправни аспекти на въплътеността, човешкото тяло и различните форми на неговата обективация;

– философски и юридически измерения на съотношението “природа-култура”;

– философски интерпретации на границата между естествено и изкуствено;

– природа и естетически опит;

– организъм и околна среда;

– човек и други живи същества;

– усилване на способностите и границите на човешката природа (трансхуманизъм);

– бъдещето на природата след човека (постхуманизъм);

– ролята на концепциите за Земята като единно цяло (“Гея”, “Медея” и др.);

– значение на системната теория при разработването и прилагането на съвремените био и екополитики.

Ще се приемат доклади и по други въпроси (Varia) на биоетиката и биоправото, относими към общата тема на конференцията.

Ако съществува техническа възможност ще бъде организиран онлайн модул за тези, които желая да участват, но не могат да пътуват до София, за което молим изрично да бъде отбелязано в подаденото от Вас Заявление за участие.

Предвижда се и възможност за обособяването на Национална ученическа конференция по биоетика и биоправо – в случай, че бъде заявен интерес за участие от страна на ученици от 10 до 12 клас. Желаещите да се възползват от тази възможност трябва да предадат пълния текст на докладите си в срока за подаване на Заявлението за участие.

Заповядайте  в една утвърдена професионална общност, ангажирана с проблемите и ценностите на биоетиката и биоправото.

 

ВАЖНО ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ!

Документи за участие в конференцията като автор:

Обява на конференцията – тук  (pdf)

Покана за конференцията – тук (pdf)

Заявление за участие – тук (doc)

Важни срокове:

3 декември 2023 г.: подаване на Заявление за участие по образец

(вж. документите по-горе);

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com