Седма национална конференция по биоетика и биоправо (2019)

 

Седма национална конференция по биоетика и биоправо (2019)

Фондация за развитие на правосъдието и

Професионален сайт „Предизвикай правото!“

съвместно със

секция „Етически изследвания“ към ИИОЗ при БАН и магистърска програма „Интегративна биоетика“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Ви канят за участие в

СЕДМА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

„НОРМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

ПРОГРАМА

14 декември 2019 г.

гр. София,

СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат,

Нова конферентна зала

[бул. „Цар Освободител“ 15]

Начало: 9:00 ч.

 

Представяне на конференцията:

Конференцията се провежда за седма поредна година в рамките на съвместен проект на Електронно издание ,,Предизвикай правото!“ и Фондацията за развитие на правосъдието ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики“, който се изпълнява от 2013 г. без външно финансиране под ръководството на доц. д-р Стоян Ставру. Изпълнението на проекта допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране повишава информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност.

Конференцията има за цел да насърчи развиването на основани на знание биоправни и биоетични решения на актуални интердисциплинарни проблеми, като подложи на професионална публична дискусия набрани на конкурсен принцип проучвания на практици и изследователи от различни области на хуманитарното знание. Както и предходните шест конференции, Седмата национална годишна конференция търси да разшири аудиторията, ангажирана с проблемите на биоправото и биоетиката, сред различни професионални общности.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите на биоетиката и биоправото и търсят техните възможни решения в български контекст. 

Конкретни примерно и неизчерпателно посочени насоки на Седмата национална годишна конференция по биоетика и биоправо „Норми и предизвикателства“ са:

проблеми на правната, професионално-етичната и пр. регулация на класически и нововъзникващи отношения в биоправноетичния сектор;

– политики в медицината и биотехнологиите;

– защита на природата и биологичното разнообразие;

– управление на биотехнологичното развитие и изкуствен интелект;

– упражняване и защита на лични права;

– регулация на интересите на уязвими общности;

– нормативни празноти и излишества;

– взаимовръзки между нормативни решения от различни области на регулация и др.;

– нарушения на правилата в областта на медицината и биотехнологиите, тяхното санкциониране и по-общи въпроси на отговорността за тях;

сравнителноправни и сравнителноетични въпроси, наднационални, международни и чуждестранни решения;

– исторически прегледи и рефлексии върху биоетични и биоправни понятия и концепции в България и в света.

Ще се приемат доклади и по други въпроси (Varia) на биоетиката и биоправото, относими към общата тема на конференцията.

Заповядайте в една утвърдена професионална общност, ангажирана с проблемите и ценностите на биоетиката и биоправото.

ВАЖНО ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ!

Документи за участие в конференцията като автор:

Обява на конференцията – тук  (pdf)

Покана за участие – тук (pdf)

Заявление за участие – тук (doc)

Важни срокове:

30  ноември 2019 г.: подаване на Заявление за участие по образец (вж. документите по-горе)

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com