Втора национална конференция по Биоетика и Биоправо 2014

Фондация за равитие на правосъдието и www.ChallengingTheLaw.com

 

Ви канят за участие в

 

ВТОРА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

ЕТИЧНИ И ПРАВНИ ГРАНИЦИ НА МЕДИЦИНСКАТА ГРИЖА

 

ПРОГРАМА

 

7 – 8 Ноември 2014 г.

Гр. София

 

Представяне на конференцията:

 

Конференцията има за цел да обедини и представи разработки, доклади и проучвания на професионалисти от различни области, ангажирани с интердисциплинарните въпроси на биотехнологиите и на тяхното приложение в медицината, в спорта и в ежедневието на хората. Към въпросите на биоетиката и биоправото принадлежат:

– проблемите, свързани с разпознаването и защитата на човешкия живот (право на аборт, правен статус на заченатия в утробата на бременната жена, както и на замразените зародиши, създадени in vitro),

– формите на асистирана репродукция (достъп до асистирана репродукция, заместващо майчинство, послесмъртна репродукция),

– границите на юридическата власт върху човешкото тяло (етична оправданост и юридическа допустимост на телесните модификации, донорството, промяна на гражданския пол),

 въпросите на лечението и подобрението (етични и правни проблеми на болестта, форми на евгениката, въздействие на биоинформационните технологии върху понятието за човешко и правните гаранции срещу злоупотреби);

– етични и правни проблеми на смъртта (правно значение на персистиращо вегитативно състояние, понятие за мозъчна смърт, “за”, “против” и “вместо” евтаназията, възможни въздействия върху мъртвото човешко тяло) и още много други.

Обединяващото между темите е социалното, етичното и юридическото значение на биологичната природа на човека и нейното отражение върху личността.

Конференцията е предназначена за всички, които търсят отговорите на въпросите, поставяни от съвременната наука и свързани с границите на нейната употреба. До къде трябва да допуснем всяка новопоявила се научната възможност и трябва ли да има етична и юридическа “цензура”? Как човека се справя със своята природа и как правото урежда практическите последици от възникващите философски и етични проблеми?

 

Заповядайте в една нова общност, ангажирана с въпроса за биологичния живот в контекста на етичната същност и правния статус на човешката личност.

 

Конференцията се организира с подкрепата на магистърска програма "Интегративна биоетика" във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Представяне на уникалната по рода си магистърска програма "Интегративна биоетика" може да видите тук (pdf).

 

Документи за конференцията:

 

Обява на конференцията – тук  (pdf).

Покана за конференцията – тук (pdf).

Заявление за участие – тук (doc) или тук (pdf).

 

Обява на конференцията в Фондация за развитие на правосъдието – виж.

 

Важни срокове:

 

до 30 септември 2014 г.: подаване на Заявление за участие по образец (вж. документите по-горе);

до 30 октомври 2014 г.: предаване по имейл на научния доклад.

 

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com.

 

Видеозапис на цялата конференция: