Трета национална конференция по Биоетика и Биоправо 2015

 

Фондация за равитие на правосъдието и www.ChallengingTheLaw.com

 

Ви канят за участие в

 

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

ЧОВЕКЪТ В БИОЕТИЧНИТЕ И БИОПРАВНИТЕ РЕГУЛАЦИИ

 

ПРОГРАМА

 

11 – 12 Декември 2015 г.

Гр. София

 

 

Представяне на конференцията:

 

Конференцията има за цел да обедини и представи разработки, доклади и проучвания на професионалисти от различни области, ангажирани с интердисциплинарните въпроси на биотехнологиите и на тяхното приложение в медицината, в спорта и в ежедневието на хората.

 

Конкретните теми, върху които се съсредоточава Третата национална годишна конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", са:

статус на пациента и права на пациента;

информирано съгласие за лечение;

– специфики в правния статус на някои категории пациенти: деца, лица с психични разстройства и др.;

медицинска (не)дееспособност;

– правни и етични аспекти на медицинските (воле)изявления: съгласие за донорство, съгласие за участие в клинични изпитвания, съгласие за участие в научни изследвания и др.;

здравно представителство, "медицински завещания", предварителни указания за лечение;

– проблеми на лекарските (медицинските) грешки: юридическа отговорност на медицинските специалисти (гражданска, дисциплинарна, административнонаказателна и наказателна);

етични кодекси;

– правно етични проблеми на медицинската грижа за лишените от свобода;

медицинска принуда (мерки за физическо ограничаване, задълбжително лечение и др.). 

 

Конференцията е предназначена за всички, които търсят отговорите на въпросите, поставяни от съвременната наука и свързани с границите на нейната употреба. До къде трябва да допуснем всяка новопоявила се научната възможност и трябва ли да има етична и юридическа “цензура”? Как човека се справя със своята природа и как правото урежда практическите последици от възникващите философски и етични проблеми?

 

Заповядайте в една нова общност, ангажирана с въпроса за биологичния живот в контекста на етичната същност и правния статус на човешката личност.

 

Конференцията се организира с подкрепата на магистърска програма "Интегративна биоетика" във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Представяне на уникалната по рода си магистърска програма "Интегративна биоетика" може да видите тук (pdf).

 

Документи за конференцията:

 

Обява на конференцията – тук  (pdf).

Покана за конференцията – тук (pdf).

Заявление за участие – тук (doc).

 

Обява на конференцията в Фондация за развитие на правосъдието – виж.

 

Важни срокове:

 

до 5 ноември 2015 г.: подаване на Заявление за участие по образец (вж. документите по-горе);

до 30 ноември 2015 г.: предаване по имейл на научния доклад.

 

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com.