Девета национална конференция по биоетика и биоправо (2021)

Девета национална конференция по Биоетика и Биоправо 2021

Фондация за развитие на правосъдието и

Професионален сайт “Предизвикай правото!”

съвместно със

секция “Етически изследвания” към Института по философия и социология при Българската академия на науките и магистърска програма “Интегративна биоетика” във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Ви канят за участие в

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

“ЖИВОТ И КРИЗИ”

2 декември 2021 г.

гр. София,

ПРОГРАМА

Конференцията ще се проведе онлайн

Начало: 10.00 часа

Представяне на конференцията:

Конференцията се провежда за девета поредна година в рамките на съвместен проект на Електронно издание ,,Предизвикай правото!“ и Фондацията за развитие на правосъдието ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики“, който се изпълнява от 2013 г. без външно финансиране под ръководството на доц. д.н. Стоян Ставру. Изпълнението на проекта допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране повишава информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност.

Конференцията има за цел да насърчи развиването на основани на знание биоправни и биоетични решения на актуални интердисциплинарни проблеми, като подложи на професионална публична дискусия набрани на конкурсен принцип проучвания на практици и изследователи от различни области на хуманитарното знание. Както и предходните осем конференции, Деветата национална годишна конференция търси да разшири аудиторията, ангажирана с проблемите на биоправото и биоетиката, сред различни професионални общности.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите на биоетиката и биоправото и търсят техните възможни решения в български контекст. 

Конкретни примерно и неизчерпателно посочени насоки на Деветата национална годишна конференция по биоетика и биоправо „Живот и кризи“ са:

– извънредността в живота като източник на медицински и социални кризи;

– медицински и биотехнологични аспекти на пандемията COVID-19;

– права на човека в кризисни и извънредни ситуации;

– криза на биологичното при нарастващи претенции на информационните технологии (изместване на биологичното от виртуалното и кибернетичното);

– преосмисляне на концепцията за правата, научните експерименти с животни и кризата на човешкото;

– управление на ресурсите и ролята на философията при преосмислянето на ценностите при потреблението;

– биохагинг и систетимна биология;

– екологични кризи и отговорност спрямо бъдещите поколения;

– енергия и кризи: социални трансформации и нови източници на енергия;

– кризисни решения в областта на биоразнообразието.

Ще се приемат доклади и по други въпроси (Varia) на биоетиката и биоправото, относими към общата тема на конференцията.

Заповядайте  в една утвърдена професионална общност, ангажирана с проблемите и ценностите на биоетиката и биоправото.

 

ВАЖНО ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ!

Документи за участие в конференцията като автор:

Обява на конференцията – тук  (pdf)

Покана за конференцията – тук (pdf)

Заявление за участие – тук (doc)

Важни срокове:

15 ноември 2021 г.: подаване на Заявление за участие по образец

(вж. документите по-горе);

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com

Видеозапис на конференцията:

Панел I

Панел II

Панел III

Панел IV