Първа национална конференция “Предизвикай правото!” 2015

Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com

и

Съюзът на съдиите в България

 

организираха

 

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

 

Предизвикай: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

ПРОГРАМА

 

16 октомври 2015 г.

гр. София, Съдебна палата

 

 

Представяне на конференцията:

Конференцията има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на принудителното изпълнение на задължения по ГПК и свързани области.

 

Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията на Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com и Съюза на съдиите в България

на тема „Предизвикай: Изпълнителния процес“, са:

проблеми на индивидуалното принудително изпълнение в светлината на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г. ОСГТК;

връзки и зависимости между принудителното изпълнение и несъстоятелността;

зависимости и влияния между изпълнителня процес по ГПК и изпълнението по ДОПК;

изпълнение без изпълнителен процес;

сигурността на оборота и принудителното изпълнение;

съдебни производства, свързани с изпълнителния процес;

поевтиняване и опростяване на изпълнението;

 

Конференцията е предназначена за всички юристи, които търсят отговорите на съвременните и традиционните въпроси, поставяни от принудителното изпълнение на гражданските задължения.

 

Видеозапис на петте панела на конференцията е достъпен тук: