Втора национална конференция “Предизвикай правото!” 2016

Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com

 

и

 

Съюзът на съдиите в България

 

организират

 

ВТОРА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

 

Предизвикай: ДАВНОСТТА!

 

ПРОГРАМА

 

РЕЗЮМЕТА

 

28 октомври 2016 г.

гр. София, Съдебна палата,

Конферентна зала на ВКС

 

 

 

Представяне на конференцията:

Конференцията има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на погасителната и придобивната давност.

Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията на Професионален правен сайт „Предизвикай правото!”(ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България на тема „Предизвикай: Давността!“, са:

проблеми, които поставя тълкувателната практика на ВКС (например: ТР № 2 от 26.06.2015 г. ОСГТК (т.10); ТР No3 от 18 май 2012. г. на ОСГТК; ТР No1 от 04 май 2012. г. на ОСГК; ТР № 5 от 5.04.2006 г. на ВКС на ОСГТК; ТР Nr.5 от 24.06.2016 г. на ОСГК, ТР Nо.11 от 21.03.2013 г. на ОСГК; ТР Nr.10 от 05.12. 2012 г. на ОСГК; ТР No 4 от 17.12.2012 г. на ОСГК; ТР No1 от 06.08.2012 г. на. ОСГК; ТР No1 от 02.06.2009 г. на ОСГК, ППВС No 8 от 17.06.1981 г.)

проблеми, които погасителната и придобивната давност поставят като особен вид срок: изчисляване на срока; спиране и прекъсване, мораториуми; съпоставка с други видове срокове;

проблеми, които погасителната и придобивната давност поставят като фактически състави, от който произтича определено право: ефект; предявяване в процеса и извън него; отражение на изтеклата придобивна или придобивна давност по отношение на правата на третите лица;

проблеми, които давността поставя по отношение на лицата: срещу кои лица не тече; забрани за придобиване по давност;

проблеми, които давността поставя по отношение на обекта: кои права се погасяват по давност; кои права се придобиват по давност; кои права (и върху какви обекти) не могат да се придобиват;

правоприемство и давност;

– погасителна давност в данъчното и административното право

Конференцията е предназначена за всички юристи, които търсят отговорите на съвременните и традиционните въпроси, поставяни от погасителната и придобивната давност

Заповядайте и участвайте във втората съвместна национална конференция на Професионален правен сайт „Предизвикай правото!” и Съюза на съдиите в България.

 

Документи за конференцията:

Обява на конференцията – тук (pdf).

Покана за конференцията – тук (pdf).

Заявление за участие и резюме – тук (doc).

 

Важни срокове:

до 10 октомври 2016 г.: подаване на Заявление за участие по образец и резюме (вж. документите по-горе);

до деня, предхождащ конференцията: изпращане по имейл на научния доклад.

 

За контакти:

confchallengingthelawssb@gmail.com