Четвърта национална конференция „Предизвикай правото!“ 2018

Професионален сайт  Предизвикай  правото!“

и

Съюзът на съдиите в България

Ви канят за участие в

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Предизвикай: ПРАВОТО!“

на тема

„Предизвикай: НЕОСНОВАТЕЛНОТО ОБОГАТЯВАНЕ!

19 октомври 2018 г.

гр. София, Съдебна палата

ПРОГРАМА

Тържествена зала № 15

Представяне на конференцията:

Конференцията има за цел да привлече вниманието на българската юридическа общност върху съвременните и (не)традиционните проблеми на неоснователното обогатяване.

Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“, са inter alia:

– неоснователното обогатяване в римското частно право: conditio, actio de in rem verso;

исторически и сравнителноправни анализи на принципа за недопустимост на неоснователното обогатяване и свързаните с него правни институти;

обща характеристика на неоснователното обогатяване като източник на облигационни отношения;

понятие за (правно) основание;

отделните фактически състави на неоснователното обогатяване по чл. 55 ЗЗД;

изпълнение на нравствен дълг;

изпълнение на чуждо задължение поради грешка;

съдържание и правен режим на задължението за връщане на полученото;

общ фактически състав на неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД);

съотношение между различните искове за неоснователно обогатяване;

неоснователно обогатяване в търговското, трудовото и семейното право;

публичноправни аспекти на неоснователното обогатяване;

– неоснователно обогатяване в гражданския процес (отговорност за разноски) и др.

Конференцията е предназначена за всички юристи, изкушени от трудните въпроси в правото.

Заповядайте и участвайте в четвъртата съвместна национална конференция на Професионален сайтПредизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.

 

Документи за конференцията:

Обява на конференцията – тук (pdf).

Покана за конференцията – тук (pdf).

Заявление за участие – тук (doc).

 

Важни срокове:

до 5 октомври 2018 г.: подаване на Заявление за участие по образец и резюме (вж. документите по-горе);

до 25 декември 2018 г.: изпращане по имейл на научния доклад.

За контакти:

confchallengingthelawssb@gmail.com