Съдът отвръща на удара!

Рубриката „Съдът отвръща на удара“ има за задача да представи и да анализира пред читателите на „Предизвикай правото!“ конкретни съдебни дела, поставени за разглеждане пред българските съдилища.

Основните критерии при подбора на делата, които ще бъдат представени в рубриката, са:

комплексност: поставените въпроси прескачат границите на правото и предполагат познаването и анализа на интердисциплинарен контекст, в рамките на който да се се търсят техните решения;

екзотичност: поставените въпроси са нетипични и нестандартни за българския юридически контекст, излизат извън утвърдената съдебна практика и се ангажират с непопулярни и малко познати аргументи;

прецедентност: поставените въпроси се разглеждат пръв път въобще за или за пръв път по определен начин в български юридически контекст и поради това воденото дело има стратегически характер;

обществена значимост: поставените въпроси имат обществена значимост било то защото (пре)осмислят фундаментални европейски и човешки ценности, било то защото практическото им прилагане засяга (не)малък кръг от хора;

актуалност: предпоставка за включването на делото в рубриката е по него да има поне едно произнасяне на съда по същество – независимо дали така постановеното съдебно решение е влязло в сила или не.

Конкретното съотнасяне на посочените критерии и преценката за това кои дела ще бъдат представени е на водещия на рубриката. Рубриката ще предлага своите предизвикателства веднъж месечно.

Водещ на рубриката е д-р Стоян Ставру.

Рубриката е отворена и очаква Вашите предложения.

 

Първата публикация от рубриката очаквайте тази неделя (15.01.2017): "Църквата на Летящото Спагетено Чудовище, Софийски градски съд и понятието ни за религия".