Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към УНСС, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“, Съюзът на съдиите в България и Професионален сайт „Предизвикай правото!“ Ви канят на 22 октомври 2021 г. (петък) в УНСС, Малка конферентна зала, от 10:00 до 16:00 часа, на заключителната конференция, на която ще бъдат представени наградените студентски научни съчинения на ДЕВЕТИЯ Национален конкурс за съчинение на свободно избрана тема от областта на гражданското право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС и гражданскопроцесуалното право, който беше проведен през 2019-2020 г.

 

Наградените студенти ще имат възможност да представят съчинението си в рамките на 10 минути. След всяко изложение ще следва кратка дискусия в рамките на до 20 минути, по време на която докладчиците ще дискутират с членовете на журито и публиката въпросите, които изложението им е провокирало.

 

За допълнителна информация за конкурса и наградените съчинения, включително достъп до част от тях: https://www.challengingthelaw.com/studentski-konkurs-2019/

 

Конференцията ще се проведе присъствено при спазване на правилата по т. 3 и 23 от Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването и при спазване на противоепидемичните мерки, въведени в УНСС към датата на провеждане на конференцията, като ще се излъчва и онлайн в платформата ZOOM с възможност всеки желаещ да се включи и по този начин, за което своевременно ще бъде предоставена допълнителна информация.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.