Публикации Статии Страница 127
  (публикацията е първоначална версия на част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 3, с. 82-95)   Защо е важен общественият дебат в биоетиката и биоправото?   Могат да бъдат посочени поне четири основните причини:   - биоетиката, а да...
  Автор: ТРАЯН СТАВРЕВ ТАРГОВ Софийски университет „Св. Климент Охридски”   1. Съсобственост1 1.1. Понятие за съсобственост Съвместното притежание на права е фигура, позната на нашето право. Обект на съпритежание могат да бъдат авторските права в хипотезата на т.нар. съавторство (арг. от чл....
(статията е публикувана като приложение към сп. Пазар и право, 2005, № 8, I-XX) Терминът “спогодба” се използва веднъж като източник на международното право (двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, многостранна за защитата на авторските...
  OtherLife (2017) Превод на български: “Друг живот"  Резюме: Рен Амари е въодушевеният изобретател на революционен нов опиат  - "OtherLife". Той разширява възприятието за време на мозъка и създава виртуална реалност директно в съзнанието на потребителя. С "OtherLife" само секунди в реалния живот...
По повод на въпроса относно прехвърлителните актове, които могат да бъдат използвани при определянето на размера на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване в полза на общината, в Решение № 3865...
(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и конкурентно право”, № 3, 2012) 1. Общи бележки Отправените критики от страна на експертите от Европейската комисия по адрес на изпълнителния процес у нас в обстановката на предприсъединителните процеси към Европейския...