ПОДКАСТ

(дата на записа: 29.04.2024 г., продължителност: 2:04:33)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Орестия [МАЙЦЕУБИЙСТВО]“ (29.04.2024)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в аудио и видео формат.

Епизодът е част от вътрешната за Вокс нихили тема „Право и литература“, в която ще се фокусираме върху връзката между литературата и правото, като разглеждаме литературни произведения, в чийто сюжет са вплетени съдебни процеси. Ще се опитаме да „пречупим“ важни прави въпроси през непредвидимостта на литературните текстове, за да представим по един достъпен и надяваме се интересен начин както правото, така и литературата.

Темата се организира по идея на Стоян Ставру.

 

Любомир Бабуров, Дари Тенев и Стоян Ставру обсъждат:

– Кой е Орест и защо го гонят Ериниите?

– С какви точно убийства (sic) се занимава „приложната хуманитаристика“?

– Защо му е на Аполон да иска смъртта на Клитемнестра?

– Колко лошо е да убиеш съпруга си?

– Как новите богове (Зевс и неговото потомство) налага своите закони над старите хтонични божества (Уран) ?

– Защо Атина се страхува да правораздава?

– Какво стои зад писъците на Ериниите?

– Каква е разликата в съдбата на Едип и съдът над Орест?

– Има ли „предаване“ на правосъдието от боговете на хората?

– Какво се случва в Ареопага?

– Каква е ролята на клетвата в живота на юристите?

– Могат ли законите да заменят да заменят кръвожадността?

– Трябва ли да се страхуваме от закона?

– С какво може да бъде подкупено желанието за отмъщение?

– Кой мълчи зад правото?

 

„Орестия“ е антична трилогия, поставена от Есхил през 458 г. пр.н.е. и съставена от три части: „Агамемнон“, „Хоефори“, „Евмениди“. Тя е единствената трагедия от Античността, която е достигнала в пълния си вид до нас. Есхил проследява съдбата а потомците на Артей, а нашият разговор се съсредоточава върху третата част (Евменидите), където се разиграва съдебен процес срещу Орест, убил майка си Клитемнестра за това, че е убила великия войн Агамемнон – съпруг на Клитемнестра и баща на Орест. Събудените от предсмъртното проклятие на Клитемнестра Еринии започват кръвожадното си преследване срещу Орест, но Аполон, който е поискал отмъщението от Орест, се застъпва за него и организира съда пред сестра си Атина. Какво се случва а този процес и как той е свързан с начина, по който днес търсим справедливост, може да чуете в разговора.

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Трагедии (книга), Есхил, прев. А. Ничев, София: Захарий Стоянов, 2015 (линк);

Law and Politics in the Oresteia (статия), P. B. R. Forbes, The Classical Review, Vol. 62, 3-4/ 1948, pp. 99-104 (линк);

Aeschylus’ Law (статия), Paul Gewirtz, Harvard Law Review, Vol. 101, № 5, 1988 (линк);

Athena’s Way: The Jurisprudence of the Oresteia (статия), Desmond Manderson, Law, Culture, and Society, Vol. 15, 1/ 2019, pp. 253-276 (линк);

Смисъл и майцеубийство (книга), Миглена Николчина, София: УИ “Свл Кл. Охридски”, 1997;

Към критика на насилието (книга), Валтер Бенямин, прев. Ст. Йотов, София: КХ, 2022 (линк);

Логика на политическото (книга), Боян Манчев, София: Изток-Запад, 2012 (линк);

Revue Philosophique de la France et de l’Etranger (книга), Nicole Loraux, t. 180, 2/ 1990, pp. 247-268;

Les mots qui voient, Nicole Loraux, In: Claude Reichler (dir.), L’Interpretation des textes, Paris: Minuit, 1989, pp. 157-182;

Le mythe nazi (книга), Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Paris: Editions de l’aube, 1991;

– Kill Your Mama (видео), Alicia Keys (линк).

 

Представяне на госта:

Дарин Тенев е литературовед и японист. Преподава в Софийския и в Пловдивския университет. Последната му книга е “Три лекции върху Хайдегер. Модалност и идентичност в Битие и време” (Изток-Запад, 2023).

 

ХОР:

Пролеят ли се кърви майчини,

уви, не се възвръщат те!

В пръстта проникнал сок изчезва без възврат.

Ще заплатиш! От живите ти членове

ще смуча кървав сок. От твоята снага

ще бъде утолена мойта жажда.

Изсъхнал, жив, ще те замъкна в земните

недра — да заплатиш

за майчин скръбен дял,

и там ще видиш всеки, който някога

е сторил тежък грях към бог, към тачен гост

или родител скъп

да носи наказание заслужено.

 

Орестия, Евменидите,

Есхил

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.