ПОДКАСТ

(дата на записа: 07.02.2024 г., продължителност: 1:20:07)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Тишина“ (07.02.2024)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

Любомир Бабуров, Силвия Борисова и Стоян Ставру обсъждат:

– Защо едно от най-шумните права е правото ни да мълчим?

– Каква представлява „нощната тишина“?

– На кого е нужна „изразителната тишина“?

– Каква е разликата между тишина и мълчание?

– Кой си плаща за тишината?

– Що за аскеза е „оттеглянето в тишината“?

– Има ли звуци, които се измерват в отрицателни децибели?

– Каква е разликата между естетическия (хубава тишина) и етическия подход (добра тишина) към тишината?

– Възможна ли е тишината като дискурс?

– Къде трябва да мълчим?

– Какво представлява смълчаното хоро?

– Как се играе на мълчанка?

– Какво представлява „сетивното наследство“ или защо петелът ще продължи да ни буди?

– Какво представляват стратегическите карти за шум и акустичното планиране?

– Кой петиторен иск е най-големия приятел на мълчанието?

– Какво се случва, когато властта мълчи: каква е разликата между мълчаливия отказ и мълчаливото съгласие?

– Как работи правото с мълчанието и защо запретеният е „смълчан“?

– Колко важно е правото ни на глас?

– Как балансираме публичния и частния интерес, когато се противопоставят тишината (спокойствието) и звука (неизбежния шум)?

Бяхме сигурни, че този епизод ще е пълен с фрази за тишината… Но както винаги мълчанието беше трудно, а може би е неловко. Не успяхме да направим епизод, в който само да мълчим (може би изразително), но се опитахме да покрием различни и разнообразни форми на употреба на тишината. Представихме различни подходи и към мълчанието: естетически, етически, юридически, онтологически… Едно от многото неща, за които съжаляваме, е, че не успяхме да говорим за разликата между мълчанието на мъжа и мълчанието на жената. А разликата е съществена. Защото, ако мълчанието на жената е злато, то това едни от най-богатите семейства са пред реалната опасност от развод :). Препоръчваме епизодът да се слуша в тишина.

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Естетика на тишината и мълчанието (книга), Силвия Борисова, ИК „Гутенберг“, 2019 (линк);

Наредба № 66/13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията “Репортер и водещ” (нормативен акт) (линк);

Закон за собствеността (нормативен акт), чл. 109, ал. 1 (линк);

Тълкувателно решение № 4/06.11.2017 г. по тълк.д. № 4/2015 г. на ВКС, ОСГК (текст), Експертна правна система ЛЕКСЕБРА (линк);

Шумят брези (стихотворение), Генадий Айги, прев. Магдалена Костова-Панайотова, Читанка (линк);

Homo tacens. Очерки по антропологии молчания (книга), Богданов, К. А.,  Издательство Руского Христианского гуманитарного института Санкт-Петербург, 1998 (линк);

Лекция по етика. // Сказки по логика. София (дигитално издание) (книга), Лудвиг Витгенщайн,  прев. превод Радослав Дачев и Соломон Паси, 1990, с. 201–210 (линк);

Българска народна митология (книга), Иваничка Георгиева, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2018 (линк);

Эстетика молчания: Молчание как апофатическая форма духовного опыта. (книга), Москва: Никея, Марина Михайлова, 2011 (линк);

The Great Silence (книга), Chiang, T. 2015 (линк);

The World of Silence (книга), Picard, M. 1948 (линк);

Rybismrt: The Silent People. // Atlas Obscura (линк);

Styles of Radical Will (книга), Sontag, S. (линк).

 

Представяне на госта:

Силвия Борисова е доцент по естетика, ръководител на Секция „Култура, естетика, ценности“ в Института по философия и социология – БАН. Автор е на книгите „Граници на естетическото съзнание“ (Парадигма, 2017) и „Естетика на тишината и мълчанието“ (ИК Гутенберг, 2019). Преводач от английски език на хуманитарна и художествена литература (текстове от Джон Дюи, Джордж Хърбърт Мийд, Джералд Дуоркин, Нел Нодингс, Уолтър Трует Андерсън, Джордж Сантаяна; сборник с разкази от Джордж Еджъртън – „Ключови тонове“, ИК Гутенберг, 2017, и избрани разкази от Хърбърт Джордж Уелс – „Богът на динамото“, ИК Гутенберг, 2017; поезия).

 

 

Нарушаването на нощната тишина правилно е квалифицирано като нарушаване на добрите нрави, защото показва неспазване на установените правила в обществото, неуважение и незачитане правото на останалите живущи на сън и почивка, което се характеризира с постоянен характер и е обществено укоримо и нетърпимо поведение и показва липса на добросъседски отношения. Показаното демонстративно неуважение и незачитане правата на другите граждани от наемателя съставлява нарушаване на добрите нрави, което е основание за прекратяване на наемното правоотношение за предоставеното му като нуждаещ се общинското жилище.

 

Решение № 183 от 29.03.2018 г. на АдмС

Плевен по адм. д. № 953/2017 г.

 

 

Водещият трябва да умее да употребява специфични техники, за да предразположи събеседниците си – слушане и говорене, активно общуване, визуален контакт, насърчаване на събеседника. Да използва специфични изразни средства при говорене, за да подсили ефекта от казаното – акцентиране чрез интонационен акцент, аритмичен акцент, насичане на срички, изразителна тишина.

 

НАРЕДБА № 66 от 13.02.2012 г.

за придобиване на квалификация

по професията “Репортер и водещ”

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.