Списък публикации "Семейно и наследствено право"

Теми в областта на семейното и наследственото право:

17.  Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство?  (автор: Петър Топуров) – 22 февруари 2015;
12.  За образуването на маса по чл. 31 ЗН  (автор: Васил Петров) – 10 март 2013;
11.  За някои недействителни клаузи на брачния договор  (автор: Димитър Топузов) – 3 февруари 2013;
2. Завет на владение – 24 март 2011;