Списък публикации "Вещно право"

Теми в областта на вещното право:

52. "Същност на заложното и ипотечното право" (автор: Добри Тенев) – 21 януари 2016;
48. Служещите вещи” – 4 октомври 2015;
20. Строеж във водата” – 2 октомври 2011;
9. Завет на владение – 24 март 2011;