Решение № 39/20.02.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 60101/2016 г., ГК, 4-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 51, ал. 2 ЗЗД

[чл. 51, ал. 2 ЗЗД] Ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

За значението на обстоятелствата, стоящи извън волята на пострадалия и подтикнали го към осъществяване на съпричиняващо поведение по смисъла на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

 

Мотиви:

1.1. Съгласно общото официално тълкуване, възприето в Постановление № 17 от 18.11.1963 г. на Пленума на ВС и Постановление № 4 от 23.12.1968 г. на Пленума на ВС, […]:

– обезщетението за вреди от непозволено увреждане се намалява, ако и самият пострадал е допринесъл за тяхното настъпване, без значение дали поведението му е било виновно; като

– при определяне на размера на дължимата парична обезвреда за неимуществени вреди от извършен деликт се вземат предвид обстоятелствата, при които е извършено увреждането.

! Въпросните обстоятелства не са ирелевантни и при определяне на степента на приноса на пострадалия по чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

1.2. В случаите, в които пострадалият е бил принуден към поведение, допринесло за увреждането му, а не го е предприел по свое желание, съдът не може да не отчете този правнорелевантен факт при вземането на решение да намали ли дължимото обезщетение и с колко.

1.3. Изброяването на конкретните обективно съществуващи обстоятелства, направено в Постановление № 4 от 23.12.1968 г. на Пленума на ВС, не е изчерпателно. За да бъде справедливо присъденото обезщетение, съдът следва да вземе предвид както общото икономическо състояние на обществото, така и размерите на обезщетенията, определяни в сходни случаи.

 

Отговор:

Обстоятелствата, стоящи извън волята на пострадалия и подтикнали го към осъществяване на съпричиняващо поведение по смисъла на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, се отчитат от съда при вземането на решение дали да бъде намалено дължимото обезщетение и с колко.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Постановление № 4 от 23.12.1968 г., Пленум на ВС;

Постановление № 17 от 18.11.1963 г., Пленум на ВС;

Решение № 534/24.03.2016 г. по гр. д. № 4851/2015 г. на САС.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук