Решение № 39/20.02.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 60101/2016 г., ГК, 4-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 51, ал. 2 ЗЗД

[чл. 51, ал. 2 ЗЗД] Ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

За значението на обстоятелствата, стоящи извън волята на пострадалия и подтикнали го към осъществяване на съпричиняващо поведение по смисъла на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

 

Мотиви:

1.1. Съгласно общото официално тълкуване, възприето в Постановление № 17 от 18.11.1963 г. на Пленума на ВС и Постановление № 4 от 23.12.1968 г. на Пленума на ВС, […]:

– обезщетението за вреди от непозволено увреждане се намалява, ако и самият пострадал е допринесъл за тяхното настъпване, без значение дали поведението му е било виновно; като

– при определяне на размера на дължимата парична обезвреда за неимуществени вреди от извършен деликт се вземат предвид обстоятелствата, при които е извършено увреждането.

! Въпросните обстоятелства не са ирелевантни и при определяне на степента на приноса на пострадалия по чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

1.2. В случаите, в които пострадалият е бил принуден към поведение, допринесло за увреждането му, а не го е предприел по свое желание, съдът не може да не отчете този правнорелевантен факт при вземането на решение да намали ли дължимото обезщетение и с колко.

1.3. Изброяването на конкретните обективно съществуващи обстоятелства, направено в Постановление № 4 от 23.12.1968 г. на Пленума на ВС, не е изчерпателно. За да бъде справедливо присъденото обезщетение, съдът следва да вземе предвид както общото икономическо състояние на обществото, така и размерите на обезщетенията, определяни в сходни случаи.

 

Отговор:

Обстоятелствата, стоящи извън волята на пострадалия и подтикнали го към осъществяване на съпричиняващо поведение по смисъла на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, се отчитат от съда при вземането на решение дали да бъде намалено дължимото обезщетение и с колко.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Постановление № 4 от 23.12.1968 г., Пленум на ВС;

Постановление № 17 от 18.11.1963 г., Пленум на ВС;

Решение № 534/24.03.2016 г. по гр. д. № 4851/2015 г. на САС.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.