Христо Кутиев

Правото е тъмната материя на личната ми вселена – запълва около 94% от нея. Останалите 6% са приятните моменти с близките ми и… още малко право.

Стоян Ставру е един от първите катализатори, а „Предизвикай правото!“ е утробата на научните ми опити още като студент. Към тази обител на моите правни хрумки се връщам винаги, когато мога, макар не с честотата, с която ми се иска.

Докторант съм по наказателен процес в Института за държавата и правото при БАН, адвокат в Софийска адвокатска колегия, член на Института за публина политика, участвам в различни инициативи, но преди всичко съм challenger. По пътя на опита разбрах, че когато правиш наука за удоволствие, а не по задължение, резултатът е винаги полезност и удовлетворение. Не намирам за вълнуващо да завършвам кореспонденцията си с: „Прилагам CV, мотивационно писмо и списък с публикации“. Радвам се, когато случайни пътници в градския транспорт спорят за проявлението на доминантни и рецесивни алели или детерминистичните теории.