За Стоян Ставру

Здравейте, приятели!

Казвам се Стоян Ставру и се радвам да Ви посрещна в Професионален сайт “Предизвикай правото!”.

“Предизвикай правото!” (ChallengingTheLaw.com и ПредизвикайПравото.бг) стартира през 2010 г. като личен блог, но с времето се превърна в име на общност, обединяваща екип от приятели и съмишленици, включително 6 редактора, 12 предизвикатели и над 30 постоянни автора с над 900 публикувани статии.

За мен е огромно удоволствие, когато успея да срещна юрист, който е готов да ти бъде приятел. Няма нищо по-ценно от приключението да живеем заедно.

“Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude!”

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ:

Завършил съм специалност “Право” в СУ “Св. Климент Охридски” през 2002 г. Магистър съм по “Социална и юридическа психология” (СУ “Св. Климент Охридски” – 2010 г.), като притежавам и професионална квалификация на “Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение” (Топ Консулт – 2009 г.). През последните няколко години имах удоволствието да бъда лектор в различни семинари в областта на гражданското и медицинското право.

През 2009 г., отново в СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Катедра “гражданскоправни науки”, защитих докторска дисертация на тема: “Правна същност на сервитутните права според българското законодателство” и към настоящия момент съм доктор по Гражданско и семейно право.

От 2005 г. до 2015 г. като хоноруван асистент в СУ “Св. Климент Охридски” имах удоволствието да общувам със студентите по учебните дисциплини “Вещно право” и “Гражданско право – обща част“. От 2012 г. до настоящия момент съм хоноруван преподавател и по учебната дисциплина “Биоправо“, част от магистърската програма “Интегративна биоетика” във Философския факултет на СУ  “Св. Климент Охридски”.

От 2009 г. до 2020 г. като хоноруван, а за известно време и като щатен преподавател, в Нов български университет водех курсовете “Медицинско право“, “Правни проблеми на клиничната медицина” и “Правни проблеми в доболничната помощ“.

През пролетта на 2011 г. заедно с още девет души станах учредител на Фондация за развитие на правосъдието и от тогава съм член на Настоятелството и на Изследователския екип на фондацията.

От 2012 г. до 2014 заедно с Център за култура и дебати “Червената къща” организирахме цикъл от дискусии “Биоетика и биоправо”.

От 2012 г. съм вписан като лектор в Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”. Пълният списък на предложените от мен теми и области, в които бих могъл да бъде лектор в центъра за обучение може да бъде прочетен тук.

От 2013 г. до настоящия момент участвам като основен организатор на годишните национални конференции по Биоетика и биоправо. Инициативата беше първоначално подкрепена от Фондация за развитие на правосъдието, а впоследствие към нея се присъединиха Магистърска програма “Интегративна биоетика” към Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, както и секция “Етически изследвания” към Института по философия и социология на Българската академия на науките. Пълният списък на всички проведени до момента конференции и техните програми могат да бъдат прочетен тук.

От 2017 г. до настоящия момент заедно с Рацио организираме събития на живо и поредица от подкаст предавания, озаглавена “Вокс нихили. Шепоти от бъдещето“. Пълният списък на всички събития, аудио и видео подкасти може да бъдат прочетен тук.

На 30 юни 2015 г. СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра “История на философията”, защитих докторска дисертация на тема: “Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи” и към настоящия момент съм доктор по Философия (Съвременна философия). 

На 8 февруари 2021 г. защитих дисертация на тема: “Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една “проприетарна” екология)”, с което придобих научна степен доктор по философските науки. 

От 4 април 2023 г. съм професор в тематичното поле “Етика и регулации” в Българската академия на науките. 

Всеки, който проявява интерес към организирането на различни форми на обучение, и смята, че моето участие в тях би било полезно, може да се свърже с мен на следния имейл адрес: stoyan.stavru (at) gmail (dot) com. Вярвам в способностите и мисията на човека отвъд юриста.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНТЕРЕСИ:

Свежият мирис на гората и самотната красота на планините са причината, поради която през 2006 г. се превъплътих в поредното си професионално амплоа 🙂 : “Планински водач” след едногодишно обучение и множество практики в Центъра за професионално обучение към Асоциация “Планини и хора”, гр. София. Бих искал да изразя огромната си радост, че планината ме допусна до върхове като вр. Монблан (4810 м. н. в. – август 2005 г.), вр. Калапатар ( 5545 м. н. в. – май 2007), вр. Елбрус (5642 м. н. в. – септември 2007), вр. Монте Роза (4560 м. н. в. – юни 2008), вр. Килиманджаро (5895 м. н. в. – септември 2008 г.) и много други 😉

От май 2009 г. интензивно тренирам японското бойно изкуство джодо – пътят на късата тояга. Удовлетворението и успехите си по пътя на джо дължа на моите приятели и учители Огнян Кожухаров, Теород Леков и Цветослав Николов от школа по японски бойни изкуства “Шинбукан“. Освен джодо в същата школа тренирам иайдо – древно японско бойно изкуство за самоусъвършенстване по пътя на меча, както и айкидо – бойно изкуство, определяно като път за себепознание и начин на общуване с околните. На 9-и ноември 2013 г. получих дипломата си за професионална квалификация “Треньор по кендо (иайдо/джодо)” от Национална спортна академия.

На 28 юни 2015 г. получих сертификат “мокуроку” (младши инструктор) по едно от най-древните японски бойни изкуства – Теншин Шоден Катори Шинто Рю, което тренирам от 2012 г. в българската школа “Шинки Кенбукан Доджо” на Захари Георгиев, с шихан на школата: Сугавара Тетсутака. Теншин Шоден Катори Шинто Рю е комплексно бойно изкуство, в което се използват почти всички достъпни в Древна Япония оръжия: дълъг и къс меч, бо, нагината и копие.

Автор съм на следните монографии и статии:

 

МОНОГРАФИИ:

1. Публични вещни права. Конституционноправни и вещноправни аспекти: a) второ издание (допълнено и преработено): София, ИК Фенея, 2009, стр. 128, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3. (юни 2009) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2007, стр. 126, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3 (септември 2007).

2. Човешкото тяло като предмет на вещни права, София, ИК Сиби, 2008, стр. 216. ISBN 978-954-730-474-1 (март 2008 г.);

3. Въпроси на българското вещно право a) второ издание (преработено и допълнено): София, ИК Фенея, 2010, стр. 896. ISBN ISBN 978-954-9499-14-8. (7 януари 2010) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2008, стр. 1040. ISBN 978-954-9499-14-8 (март 2008 г.);

4. Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти, София, ИК Фенея, 2008, стр. 292, ISBN 978-954-9499-20-9 (май 2008 г.);

5. Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението, София, ИК Сиби, 2008, стр. 328, ISBN 978-954-730-522-9 (септември 2008 г.);

Пълният списък на книгите може да разгледате тук.

 

СТАТИИ:

1.Временно владение по чл. 10 от Закона за лицата и семейството“, сп. “Собственост и право”, кн. 4, 2011, стр. 10-21;

2.Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидация“, сп. „Търговско и конкурентно право“, кн. 3, 2011, стр. 5-15;

3.Сервитутно право и право на строеж“, сп. „Собственост и право“, кн. 2, 2011, стр. 5-15;

4.Вещноправно действие на брачния договор“, сп. „Общество и право“, кн. 1, 2011, стр. 101-119;

5.Предпоставки и правно действие на отменителния иск по чл. 37 от Закона за наследството“, сп. “Правна мисъл”, кн. 1, 2011, с.15-31;

Пълният списък на статиите може да разгледате тук.