За Стоян Ставру

Здравейте, приятели!

Казвам се Стоян Ставру и се радвам да Ви посрещна в Професионален правен сайт “Предизвикай правото!”.

“Предизвикай правото!” (ChallengingTheLaw) стартира през 2010 г. като личен блог, но с времето се разви в професионален правен сайт, обединяващ екип от приятели и съмишленици, включително над 20 постоянни автора с над 200 публикувани статии.

За мен е огромно удоволствие, когато успея да срещна юрист, който е готов да ти бъде приятел. Няма нищо по-ценно от приключението да живеем заедно.

“Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude!”

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ:

Завършил съм специалност “Право” в СУ “Св. Климент Охридски” през 2002 г. Магистър съм по “Социална и юридическа психология” (СУ “Св. Климент Охридски” – 2010 г.), като притежавам и професионална квалификация на “Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение” (Топ Консулт – 2009 г.). През последните няколко години имах удоволствието да бъда лектор в различни семинари в областта на гражданското и медицинското право.

През 2009 г., отново в СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Катедра “гражданскоправни науки”, защитих докторска дисертация на тема: “Правна същност на сервитутните права според българското законодателство” и към настоящия момент съм доктор по Гражданско и семейно право.

От 2005 г. като хоноруван асистент в СУ “Св. Климент Охридски” имам удоволствието да общувам със студентите по учебните дисциплини “Вещно право” и “Гражданско право – обща част“. От 2012 г. съм хоноруван преподавател и по учебната дисциплина “Биоправо“, част от магистърската програма “Интегративна биоетика” във Философския факултет на СУ  “Св. Климент Охридски”.

От 2009 г. като хоноруван преподавател в Нов български университет водя курсовете “Медицинско право“, “Правни проблеми на клиничната медицина” и “Правни проблеми в доболничната помощ“.

През пролетта на 2011 г. заедно с още девет души станах учредител на Фондация за развитие на правосъдието и от тогава съм член на Настоятелството и на Изследователския екип на фондацията.

От 2012 г. заедно с Център за култура и дебати “Червената къща” съм съорганизатор на цикъл от дискусии “Биоетика и биоправо”.

От 2012 г. съм вписан като лектор в Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”. Пълният списък на предложените от мен теми и области, в които бих могъл да бъде лектор в центъра за обучение може да бъде прочетен тук.

На 30 юни 2015 г. СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра “История на философията”, защитих докторска дисертация на тема: “Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи” и към настоящия момент съм доктор по Философия (Съвременна философия). 

Всеки, който проявява интерес към организирането на различни форми на обучение и смята, че моето участие в тях би било полезно, може да се свърже с мен на следния имейл адрес: stoyan.stavru (at) gmail (dot) com. Вярвам в способностите и мисията на човека отвъд юриста.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНТЕРЕСИ:

Свежият мирис на гората и самотната красота на планините са причината, поради която през 2006 г. се превъплатих в поредното си професионално амплоа 🙂 : “Планински водач” след едногодишно обучение и множество практики в Центъра за професионално обучение към Асоциация “Планини и хора”, гр. София. Бих искал да изразя огромната си радост, че планината ме допусна до върхове като вр. Монблан (4810 м. н. в. – август 2005 г.), вр. Калапатар ( 5545 м. н. в. – май 2007), вр. Елбрус (5642 м. н. в. – септември 2007), вр. Монте Роза (4560 м. н. в. – юни 2008), вр. Килиманджаро (5895 м. н. в. – септември 2008 г.) и много други 😉

От май 2009 г. интензивно тренирам японското бойно изкуство джодо – пътят на късата тояга. Удовлетворението и успехите си по пътя на джо дължа на моите приятели и учители Огнян Кожухаров, Теород Леков и Цветослав Николов от школа по японски бойни изкуства “Шинбукан“. Освен джодо в същата школа тренирам иайдо – древно японско бойно изкуство за самоусъвършенстване по пътя на меча, както и айкидо – бойно изкуство, определяно като път за себепознание и начин на общуване с околните. На 9-и ноември 2013 г. получих дипломата си за професионална квалификация “Треньор по кендо (иайдо/джодо)” от Национална спортна академия.

На 28 юни 2015 г. получих сертификат “мокуроку” (младши инструктор) по едно от най-древните японски бойни изкуства – Теншин Шоден Катори Шинто Рю, което тренирам от 2012 г. в българската школа “Шинки Кенбукан Доджо” на Захари Георгиев, с шихан на школата: Сугавара Тетсутака. Теншин Шоден Катори Шинто Рю е комплексно бойно изкуство, в което се използват почти всички достъпни в Древна Япония оръжия: дълъг и къс меч, бо, нагината и копие.

 

Автор съм на следните монографии и статии:

 

МОНОГРАФИИ:

12.  Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора. Мутации при човешката репродукция. Карнавална смърт – правни аспекти, София, ИК Фенея, 2014, стр. 532, ISBN 978-619-163-041-7 (02.01.2014 г.);

12.  Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа. Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността, София, ИК Фенея, 2014, стр. 548, ISBN 978-619-163-040-0 (06.01.2014 г.);

11.  Дискусии в българското наследствено право, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422, в съавторство с Васил Петров ISBN 978-619-163-033-2 (07.10.2013 г.);

10. Алеаторността на договорите в българското гражданско право, София, ИК Фенея, 2013, стр. 340, в съавторство с Делян Недев и Мирослав Димитров, ISBN 978-619-163-009-7 (февруари 2013 г.);

9. „Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008 – 2011), София, ИК Фенея, 2012, стр. 524, ISBN 978-954-9499-84-1 (юни 2012 г.);

8.В какво вярва НЛП?, София, ИК Фенея, 2011, стр. 212, ISBN 978-954-9499-64-3 (юни 2011 г.);

7. Съсобственост. Правни аспекти, София, ИК Сиби, 2010, стр. 344, ISBN ISBN 978-954-730-644-8 (26.03.2010 г.);

6. Въпроси на етажната собственост, София, ИК Сиби, 2009, стр. 282, ISBN 978-954-730-580-9 (08.05.2009 г.);

5. Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението, София, ИК Сиби, 2008, стр. 328, ISBN 978-954-730-522-9 (септември 2008 г.);

4. Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти, София, ИК Фенея, 2008, стр. 292, ISBN 978-954-9499-20-9 (май 2008 г.);

3. Въпроси на българското вещно право a) второ издание (преработено и допълнено): София, ИК Фенея, 2010, стр. 896. ISBN ISBN 978-954-9499-14-8. (7 януари 2010) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2008, стр. 1040. ISBN 978-954-9499-14-8 (март 2008 г.);

2. Човешкото тяло като предмет на вещни права, София, ИК Сиби, 2008, стр. 216. ISBN 978-954-730-474-1 (март 2008 г.);

1. Публични вещни права. Конституционноправни и вещноправни аспекти: a) второ издание (допълнено и преработено): София, ИК Фенея, 2009, стр. 128, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3. (юни 2009) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2007, стр. 126, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3 (септември 2007).

 

СТАТИИ:

1.Временно владение по чл. 10 от Закона за лицата и семейството“, сп. “Собственост и право”, кн. 4, 2011, стр. 10-21;

2.Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидация“, сп. „Търговско и конкурентно право“, кн. 3, 2011, стр. 5-15;

3.Сервитутно право и право на строеж“, сп. „Собственост и право“, кн. 2, 2011, стр. 5-15;

4.Вещноправно действие на брачния договор“, сп. „Общество и право“, кн. 1, 2011, стр. 101-119;

5.Предпоставки и правно действие на отменителния иск по чл. 37 от Закона за наследството“, сп. “Правна мисъл”, кн. 1, 2011, с.15-31;

92.Вещноправен статут на подпокривното пространство при сгради в режим на етажна собственост”, сп. „Собственост и право”, кн. 10, 2004, стр. 18-25;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, стр. 896.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, стр. 1040.

93.Ефектът на вписването при прехвърлянето на спорно вещно право върху недвижим имот (чл. 121, ал. 3 ГПК)”, сп. „Собственост и право”, кн. 9, 2004, стр. 13-22.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, стр. 896.

Пълният списък на статиите може да разгледате тук.

 

ПУБЛИКАЦИИ В БЛОГА:

Списък на публикациите в областта на вещното право може да разгледате тук.

Списък на публикациите в областта на семейното и наследственото право може да разгледате тук.

Списък на публикациите в областта на облигационното и търговското право може да разгледате тук.

Списък на публикациите в областта на биоправото, медицинското и търговското право може да разгледате тук.

Пълният списък на публикациите в блога може да видите тук.

 

ПУБЛИКАЦИИ В ДРУГИ ОБЛАСТИ:

1.Плацебо НЛП” – публикувана за пръв път на 13 Март 2011 г. в Inspirelearning.net;

2.3-те неща в НЛП, които “интелигентните” роботи никога няма да разберат” – публикувана за пръв път на 21 Февруари 2011 г. в Inspirelearning.net;

 

Може да се свържете с мен на телефон 0888280888, на електронен адрес stoyan.stavru (at) gmail.com.