Национални конференции „Предизвикай правото!“

Здравейте приятели,

Конференциите от поредицата „Предизвикай правото!“ се организират съвместно от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България. Тяхната цел е да обединят юристи от различни области и професии в опитите им да провокират съществуващи и нови въпроси по актуални юридически теми.

До настоящия момент са се осъществили следните конференции от поредицата:

Предизвикай: Вписванията! (25 октомври 2019):

Предизвикай: Неоснователното обогатяване! (19 октомври 2018):

Предизвикай: Несъстоятелността! (27 октомври 2017):

Предизвикай: Давността! (28 октомври 2016):

Предизвикай: Изпълнителния процес! (16 октомври 2015):

Професионален сайт „Предизвикай правото!“ отправя покана към всички свои настоящи и бъдещи автори да участват с доклад по обявените конференции, което ще бъде чудесен повод да се видим и заедно да обсъдим важните за нас въпроси в българското право.

Екипът на „Предизвикай правото!“ очаква Вашите заявки и предизвикателства!