Национални конференции “Предизвикай правото!”

Здравейте приятели,

Конференциите от поредицата “Предизвикай правото!” се организират съвместно от Професионален правен сайт “Предизвикай правото!” и Съюза на съдиите в България. Тяхната цел е да обединят юристи от различни области и професии в опитите им да провокират съществуващи и нови въпроси по актуални юридически теми.

До настоящия момент са се осъществили следните конференции от поредицата:

 

Предизвикай: Давността! (28 октомври 2016):

 

 

Предизвикай: Изпълнителнияп роцес! (16 октомври 2015):

 

 

Професионален правен сайт “Предизвикай правото!” отправя покана към всички свои настоящи и бъдещи автори да участват с доклад по обявените конференции, което ще бъде чудесен повод да се видим и заедно да поспорим по важните за нас въпроси в българското право.

Екипът на “Предизвикай правото!” очаква Вашите заявки и предизвикателства!