Извикай: Правото!

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Правото регулира света ни.  Следователно то е модел на нашия (по-добър) свят.

Философите, чиято работа е непрестанно да откриват света, често го правят, като мислят върху едно-единствено парченце от него. Всяка частичка свят носи информация не само за себе си, а и за мястото си в цялото, за останалите частички, с които се свързва.

Юристите, чиято работа е непрестанно да откриват правото, могат да постъпват по същия начин.

В „Извикай: правото!“ ще се занимаваме с парчетата право. Те обаче не са разни скучни членове и алинеи (както нотите върху петолинието не са самата музика). Парчетата право са модели на същите тези късчета от света, които вълнуват философите. Затова правим следното. Взимаме същия философски изходен материал: парчето свят, и извикваме в него правото. Опитваме се да видим модела, който стои зад тази малка частичка.

Разговаряме по въпроси като: близнаците в правото, триажа, имената и какво ли още не. Говорим си в платформата Zoom, стриймваме във Facebook и качваме разговорите в YouTube. Отделните епизоди може да видите на линковете на техните имена по-долу, както и в playlist с наименованиe „Извикай: Правото!“ в YouTube канала на Предизвикай правото!

ЕПИЗОДИ:

1. Извикай: БЛИЗНАЦИТЕ! (3 декември 2020)

Тема: „Близнаците и правото“

Участници: Стоян Ставру и Делян Недев

Резюме: Този епизод на поредицата „Извикай: Правото!“ е посветен на близнаците и въпросите, които те поставят в правото. Разгледани са не само близнаците сред хората, но и сред къщите и дори сред нормативните актове. Колко са ражданията при раждането на близнаци? Могат ли близнаците да се заместват при изпълнението на задължения, уговорени с оглед личността? Имат ли споделени права върху образите си еднояйчните близнаци? Какво представлява принципът за сингуларната въплътеност при т.нар. сраснали близнаци? Защо къщите-близнаци не са етажна собственост? И още…

2. Извикай: ТРИАЖА! (22  декември 2020)

Тема: „Медицинският триаж“

Участници: Стилиян Йотов, Стоян Ставру и Делян Недев

Резюме: Разговорът е за т.нар. „медицински триаж“: разпределяне (подбор, сортиране) на пациентите в групи по предварително зададени правила с оглед оптималното използване на ограничените медицински ресурси. Въпросът е особено актуален в ситуацията на COVID-19, когато ограничен брой легла трябва да бъдат разпределени между много повече на брой нуждаещи се, както и когато ограничен брой ваксини трябва да бъдат осигурени само за част от населението. Ще се опитаме да поговорим по тези теми от етична и от юридическа гледна точка.

3. Извикай: ИМЕТО! (9 януари 2021)

Тема: „Името в правото“

Участници: Стоян Ставру и Делян Недев

Резюме: Този епизод е посветен на името и въпросите, които то поставя в правото. Разгледано е основно името на физическите лица (човешките същества), но са направени известни паралели с наименованията (фирмите) на юридическите лица. Защо е важно името в правото? Какъв е смисълът на името: да ни индивидуализира „отвън“ или да се самоопределяме с него „отвътре“? Право или задължение е името? Кой определя имената ни? При какви обстоятелства можем да искаме промяна на името си? И още…

4. Извикай: ИМУНИТЕТА! (24 януари 2021)

Тема: „Ваксини и имунитет“

Участници: Стоян Ставру и Делян Недев

Резюме: В този епизод на поредицата “Извикай: правото!” ще поговорим за имунитета като устойчивост на биологичните организми и като устойчивост на юридическата отговорност. Ще обсъдим ваксините, които съдържат инструкции към тялото ни за това как да отблъсква патогени, но ще поговорим и за тези норми, които инструктират държавата да не търси или да ни освободи от юридическа отговорност. Ще проследим как държавната принуда може да ни накара да градим имунитет и как ние можем да си създадем имунитет срещу държавната принуда. Ще обсъдим допустимостта и легитимността на различно третиране при поставянето на ваксина и след поставянето на ваксина. Ще посочим защо векторните ваксини напомнят на бланкетните норми и изобщо по какво гените и правните норми си приличат. И още 🙂

5. Извикай: МОДАТА! (06  февруари 2021)

Тема: „Право и мода“

Участници: Стоян Ставру и Делян Недев

Резюме: Този епизод на поредицата “Извикай: правото!” е посветен на модата и правото, включително на правото на мода и модата в правото. Кой е по-мощен социален регулатор: правото или модата? Има ли антимода в правото? Коя част от лицето не може да бъде покривана на публични места и защо нудизмът не е хулиганство? Каква е правната уредба на камизолката и имат ли място жартиерите в практиката на ВКС? (това го пропуснахме 🙂 ) Прелистете Vogue и Правна мисъл, обуйте копринени чорапи, сложете сандали върху тях и бъдете с нас. И още 🙂

 

6. Извикай: ДОНОРСТВОТО! (11 юни 2021)

Тема: „Донорството“

Участници: Стоян Ставру и Делян Недев

Резюме: В този епизод обсъждаме правния режим на трансплантацията на тъкани, органи и клетки и етическите проблеми, които възникват във връзка с тези процедури: кой може да е донор и кой – реципиент, каква е ролята на мозъчната смърт, възможно ли е заобикаляне на закона с цел трансплантация и какви биха били правните последици; каква отговорност възниква, когато правилата се нарушат; защо „донорство“ а не „пазар на органи“, защо живият донор трябва да е роднина с реципиента и кога това правило намира изключения, защо се изисква изрично несъгласие в здравноосигурителната книжка и дали наистина това е достатъчно, защо има Етична комисия по трансплантация и каква е нейната роля. И още…

Playlist „Извикай: Правото!“: