Теофана Евгениева

 

 

Ако в света на споделения смисъл съществува логическа последователност, сред (все)възможния безброй прочити на дела и думи идва надеждата да открием нейната същност. Дошла в ръцете ни с първия интуитивен порив да питаме. Там, където човек чете, за да пита, а като пита – научава истината.

Защото утрене е ограничено с една-единствена интерпретация; точно както днеснавярно не е една равновечна вечност. Но и защото още преди да бъде прочетена, тинтявата е сплетена в акта на четенето, който е способен да отприщи толкова много гласове от миналото, да ги запази за бъдещето, където могат да послужат по един достоен и (не)очакван начин.

 

Тинтявата
Валери Петров

 

 

Бих го взел преди известно време
тоя стар турист със голо теме,
услужлив и мек съм общо взето,
возил съм мнозина по шосето,
пък сега надолу слизах празен
и навярно по-разнообразен
моят път би бил и бих узнал
нещо извън своя си квартал –
но спирачките натиснал вече
порива ми изведнъж пресече
лоша мисъл: от таблото вчера
някой ми свали електромера,
завчера един ме нагруби –
откъде да зная, може би
да е именно от тях и тоя?…
И не спрях, и гледах до завоя
стария човек да се смалява.
А държеше китка от тинтява
и навярно беше не от тия,
дето ще ти сторят мръсотия.
И си казах, леко огорчен:
– Утре ще си спомни той за мен
как съм го отминал и на други
ще откаже своите услуги,
и така нататък до безкрая…
Дребен случай, но след него зная
как и ние, меките, учтивите,
ставаме от грубите и дивите,
ставаме железни, нелюбезни
със беззвездни във душите бездни.
Хора на доброто, не умирайте!
Първите си пориви не спирайте!
Още сме едни във други сплетени,
още е тинтявата в ръцете ни!

Списък с публикации:

4. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (16 юли 2017 г.) (в съавторство с Николай Павлевчев).

3. Развитие в моралната доктрина (автор: Джон Т. Нунан син; в превод на Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров). – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (18 юни 2017 г.);

2. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 135 ЗЗД. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 януари 2017 г.) (в съавторство с Румен Неков);

1. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (9 юни 2016 г.) (в съавторство с Николай Павлевчев).

Може да се свържете с мен на следния електронен адрес: teofana.e (at) gmail.com.