Теофана Евгениева

Ако в света на споделения смисъл съществува логическа последователност, сред (все)възможния безброй прочити на дела и думи идва надеждата да открием нейната същност. Дошла в ръцете ни с първия интуитивен порив да питаме. Там, където човек чете, за да пита, а като пита – научава истината.

Защото утрене е ограничено с една-единствена интерпретация; точно както днеснавярно не е една равновечна вечност. Но и защото още преди да бъде прочетена, тинтявата е сплетена в акта на четенето, който е способен да отприщи толкова много гласове от миналото, да ги запази за бъдещето, където могат да послужат по един достоен и (не)очакван начин.

.

Тинтявата
Валери Петров

Бих го взел преди известно време
тоя стар турист със голо теме,
услужлив и мек съм общо взето,
возил съм мнозина по шосето,
пък сега надолу слизах празен
и навярно по-разнообразен
моят път би бил и бих узнал
нещо извън своя си квартал –
но спирачките натиснал вече
порива ми изведнъж пресече
лоша мисъл: от таблото вчера
някой ми свали електромера,
завчера един ме нагруби –
откъде да зная, може би
да е именно от тях и тоя?…
И не спрях, и гледах до завоя
стария човек да се смалява.
А държеше китка от тинтява
и навярно беше не от тия,
дето ще ти сторят мръсотия.
И си казах, леко огорчен:
– Утре ще си спомни той за мен
как съм го отминал и на други
ще откаже своите услуги,
и така нататък до безкрая…
Дребен случай, но след него зная
как и ние, меките, учтивите,
ставаме от грубите и дивите,
ставаме железни, нелюбезни
със беззвездни във душите бездни.
Хора на доброто, не умирайте!
Първите си пориви не спирайте!
Още сме едни във други сплетени,
още е тинтявата в ръцете ни!

Книги:

2. Предизвикай: Несъстоятелността! – сборник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2640-8, 400 с. (съставителство заедно с д-р Стоян Ставру и Николай Павлевчев)

1. Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017) – сборник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2606-4, 752 с. (съставителство заедно с Николай Павлевчев)

Списък с публикации:

9. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ? // Електронно издание „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (8 юли 2018 г.)

8. Въпроси, свързани с възнаграждението на синдика. // Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, с. 118–146

7. Становище по тълк. д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС. // Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, с. 61–82 (в съавторство с Николай Павлевчев)

6. Предложение за допълване на тълк. д. № 8/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС // Електронно издание „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (22 април 2018 г.) (в съавторство с Румен Неков)

5. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия? // Търговско и облигационно право, 2018, № 1, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (18 февруари 2018 г.) (в съавторство с Румен Неков)

4. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (16 юли 2017 г.) (в съавторство с Николай Павлевчев)

3. Развитие в моралната доктрина (автор: Джон Т. Нунан син; в превод на Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров). // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (18 юни 2017 г.)

2. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 135 ЗЗД. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 януари 2017 г.) (в съавторство с Румен Неков)

1. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (9 юни 2016 г.) (в съавторство с Николай Павлевчев)

.

Може да се свържете с мен на следния електронен адрес: teofana.e (at) gmail.com.