Библиография на сп. „Юридически архив“ – от година I до година VI

Юридически архив Списание за правна наука и съдебна практика Библиография От година I (1929/1930) до година VI (1934/1935) (съст. Мартин Пенчев, д-р Васил Петров, ред. д-р Васил Петров) I. Статии и...

Библиография на сп. „Правна мисъл“ (1935-1941)

Месечно списание за правна наука, правна политика и съдебна практика Редактор проф. д-р Йосиф Фаденхехт I. Статии и студии Обща теория на правото. Философия и социология на...

Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г.

Библиографията включва публикации, посветени на придобивната и погасителната давност. В библиографията съм включил и някои публикации по свързани въпроси на вещното право (вещи с...

Библиография на публикации по българско обичайно право

(края на 19 в.-първата половина на 20 в.) Алексиев, Вл. Един спогодителен дарствен акт (правен паметник на по-новото време). – Правна мисъл, г. VI,...

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор...