Осма национална конференция по биоетика и биоправо (2020)

 

Осма национална конференция по биоетика и биоправо (2020)

Фондация за развитие на правосъдието и

Професионален сайт „Предизвикай правото!“

съвместно със

секция „Етически изследвания“ към ИФС при БАН и магистърска програма „Интегративна биоетика“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Ви канят за участие в

ОСМА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

„ЖИВОТ И РЕГУЛАЦИИ“

ПРОГРАМА

19 декември 2020 г.

гр. София,

[конференцията ще се проведе през платформа „Zoom“

и ще се излъчва онлайн]

Начало: 09:30 ч.

 

Представяне на конференцията:

Конференцията се провежда за осма поредна година в рамките на съвместен проект на Професионален сайт ,,Предизвикай правото!“ и Фондацията за развитие на правосъдието ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики“, който се изпълнява от 2013 г. без външно финансиране под ръководството на доц. д-р Стоян Ставру. Изпълнението на проекта допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране повишава информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност.

Конференцията има за цел да насърчи развиването на основани на знание биоправни и биоетични решения на актуални интердисциплинарни проблеми, като подложи на професионална публична дискусия набрани на конкурсен принцип проучвания на практици и изследователи от различни области на хуманитарното знание. Както и предходните шест конференции, осмата национална годишна конференция търси да разшири аудиторията, ангажирана с проблемите на биоправото и биоетиката, сред различни професионални общности.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите на биоетиката и биоправото и търсят техните възможни решения в български контекст.

Конкретни примерно и неизчерпателно посочени насоки на Осмата национална годишна конференция по биоетика и биоправо „Живот и регулации“ са:

– етични и правни регулации по защита на човешкия живот, включително в случаите на извънредни и кризисни ситуации;

– медицински и биотехнологични аспекти на пандемията COVID-19;

– правата на човека като граници на противоепидемичните мерки;

– обосноваване и съобразяване на права в полза на живи биологични организми (животни, растения, екосистеми и др.);

– научни експерименти с животни;

– биохакинг и синтетимна биология;

– биологични и екологични предизвикателства на съвременността;

– нови форми на отговорност за опазване и поддържане на живота;

сравнителноправни и сравнителноетични въпроси, наднационални, международни и чуждестранни решения в оластта на биоразнообразието.

Ще се приемат доклади и по други въпроси (Varia) на биоетиката и биоправото, относими към общата тема на конференцията.

Заповядайте в една утвърдена професионална общност, ангажирана с проблемите и ценностите на биоетиката и биоправото.

ВАЖНО ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ!

Документи за участие в конференцията като автор:

Обява на конференцията – тук  (pdf)

Покана за участие – тук (pdf)

Заявление за участие – тук (doc)

Важни срокове:

5  декември 2020 г.: подаване на Заявление за участие по образец (вж. документите по-горе)

За контакти:

bioconferencebg (at) gmail.com